KRZYSZTOF CICHOSZ

urodził się w 1955 roku w Łodzi (Polska), gdzie obecnie mieszka
www.cichosz.org.pl

Fotoinstalacje wybrane (1989-2008)

Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów, zrealizowanych metodą, nad którą pracuję od końca lat osiemdziesiątych. Każdy obiekt składa się z wielu elementów wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach (od trzech do pięciu, najczęściej czterech).

Podstawę ich realizacji stanowią „obrazy-archetypy” zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, itp. Obrazy te poddaję złożonemu procesowi destrukcji konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane „rastry” (struktury graficzne) na wiele elementów z materiału transparentnego. Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te tworzą duże obiekty, „prawie” abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio odległego punktu widzenia, dzięki syntetyzującej właściwości umysłu oglądającego.

Zderzając symboliczność wybranych „obrazów-archetypów” z symboliką destruujących je „rastrów”, staram się zachęcić odbiorcę do podążania śladem mojej refleksji o otaczającym nas świecie.

Przedstawione na wystawie wybrane fotoinstalacje tematycznie odnoszą się do zagadnień dobra i zła.

Kurator wystawy: Sławomir Grzanek

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Piotrkowska 102
godziny otwarcia
GŁÓWNY WEEKEND
05.05-06.05: 10.00-18.00
07.05: 10.00-14.00
8.05: nieczynne
POZOSTAŁE DNI
pn-pt: 10.00-18.00
sb: 10.00-14.00
nd: nieczynne

wernisaż: 10.05, godz. 18.00
wystawa czynna w dniach: 26.04-14.05