KONTAKT

ORGANIZATOR
FUNDACJA EDUKACJI WIZUALNEJ
www.fotofestiwal.com
info@fotofestiwal.com
WSPÓŁORGANIZATOR
ŁÓDŹ ART CENTER
www.lodzartcenter.com
office@lodzartcenter.com
WSPÓŁORGANIZATOR
FABRYKA SZTUKI W ŁODZI
www.fabrykasztuki.org
info@fabrykasztuki.org

.
KRZYSZTOF CANDROWICZ Dyrektor Festiwalu
MICHAŁ PIERNIKOWSKI Wicedyrektor Festiwalu
EMILIA KOŁOWACIK Dyrektor Wykonawczy
MARTA SZYMAŃSKA Dyrektor Programowy
MAJA KUDLIŃSKA Menadżer Festiwalu
ALEKSANDRA KIETLA Dyrektor Promocji & Rzecznik Prasowy
KATARZYNA ‘TJUU’ DOBRZAŃSKA, KATARZYNA ‘FRANIA’ FRANKOWSKA Promocja
KATARZYNA ‘CALCIFER’ ZAWADA Koordynator promocji w Internecie, aktualizacje strony internetowej
KATARZYNA ZDZIEŃKOWSKA, RAFAŁ MARCINIAK Wsparcie promocji
HENRYK STAWICKI Koordynator Wystaw Programu Głównego, Koordynator Programu Wolontariatu
RAFAŁ KUPIŃSKI Koordynator Wystawy Programu Grand Prix
MARTA PIECHOCKA Koordynator Wystaw Towarzyszących, Imprezy i Pokazów Slajdów
PIOTR WDÓWKA Koordynator Fabryki Fotografii
MACIEJ KOBALCZYK Koordynator Centrum Festiwalowego
LUDMIŁA MIELCZAREK Koordynator Przeglądu Portfolio, Warsztatów i Programu Edukacyjnego
KINGA JURKIEWICZ Koordynator Imprezy na 10-lecie Fotofestiwalu
MARIA TARGOWSKA, KINGA JURKIEWICZ Opieka Nad Gośćmi
TOMASZ WŁODARCZYK, SZCZEPAN DYSZEWSKI Koordynatorzy Biura Festiwalowego
MAGDA HERBST Koordynator Wolontariatu
ALEKSANDRA SIEMIENIUK, MAGDA PISKORCZYK / AMAN IMAN TEAM Pokazy Slajdów
TOMEK KRUKOWSKI Kierownik Działu Technicznego
MACIEK KOBALCZYK, WOJTEK ‘BUDZIK’ GÓRNIAK, PIOTR WDÓWKA, KRZYSZTOF BUTRYN
Koordynatorzy Techniczni,
MARTA REDZYNIAANNA GACKA Księgowość
MARCIN PAJCHERT Wsparcie prawne
MAŁGORZATA ŻMIJSKA Wsparcie i współpraca
BDSN Koncepcja graficzna: www.bdsn.pl
JURCZYK DESIGN Opracowanie graficzne: www.jurczykdesign.com
TRANSLATERIA Tłumaczenia, weryfikacja, korekta: www.translateria.pl
.
MACIEJ TRZEBEŃSKI Dyrektor Fabryki Sztuki
MARIA-MAGDALENA SOBCZYK Promocja Fabryki Sztuki
BASIA NEUGEBAUER, BASIA STANKIEWICZ Współpraca Organizacyjno–Promocyjna Fabryki Sztuki
MAŁGORZATA MICHAŁUS, WIOLETTA MICHALAK Księgowość Fabryki Sztuki
.
AHEart, AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI
ul. Sterlinga 26
90–212 Łódź
tel.: +48 (42) 299–57–39
www.patio.art.pl
DR AURELIA MANDZIUK Dyrektor Artystyczny