PROGRAM EDUKACYJNY

Warsztaty są od lat jednym z najistotniejszych elementów Fotofestiwalu. Zawsze też przyciągają tłumy uczestników. W tym roku postanowiliśmy więc poszerzyć nasze działania edukacyjne. Powstał więc rozbudowany program przygotowany dla różnych grup odbiorców. Chcemy, aby wiedza o fotografii była dostępna dla wszystkich.

PRAKTYKI STUDENCKIE I WARSZTATY DLA DZIECI
We współpracy z Uniwersytetem Łódzkim prowadzimy program praktyk studentów z Wydziału Nauk o Wychowaniu, którzy mają za zadanie przygotować warsztaty fotograficzne dla uczniów łódzkich szkół. Jednocześnie sami szkolimy praktykantów z zakresu pracy metodą projektu i wiedzy o fotografii.

UNIWERSYTET DLA DZIECI

prowadzi: Agnieszka Furtak

15.05 11.00-14.00, ul. Tymienieckiego 3
Warsztaty fotograficzne dla dzieci – „FOTO-MISJA” podzielone będą na trzy części obejmujące teoretyczne wprowadzenie w warsztaty, omówienie podstawowych zagadnień w fotografii, zasad kompozycji obrazu – oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytania
Czy każdy z nas jest fotografem? Co możemy fotografować?
Następna część – część praktyczna będzie obejmowała Misje fotograficzne z podziałem uczestników na cztery lub pięć podgrup i rozdanie listów z „Misjami fotograficznycznymi” – każda z grup musi zrealizować jedno zadanie fotograficzne, związane z poszczególnym tematem i wybranymi zasadami kompozycji.
Ostatnią częścią będzie prezentacja „Misji fotograficznych” – prowadzący ocenia czy misja fotograficzna została zrealizowana, przy wsparciu uczestników zajęć oraz podsumowanie.