SPOTKANIE AUTORSKIE / MEETING THE AUTHOR ALEXEY TITARENKO