FABRYKA FOTOGRAFII

przegląd szkół fotograficznych

Fabryka Fotografii od 2003 roku prezentuje prace najciekawszych studentów polskich i zagranicznych szkół fotograficznych. Wielu młodych twórców, którzy zadebiutowali dzięki udziałowi w Fabryce, dziś należy do grupy rozpoznawalnych postaci w świecie fotografii.

Co roku do udziału w wystawie zapraszamy szkoły i wydziały fotograficzne oraz profesorów, których zadaniem jest wytypowanie najlepszych projektów i najzdolniejszych studentów. Wystawa ma nie tylko promować młodych twórców i stwarzać im możliwości pokazania się na forum międzynarodowym, ale także pozwala na zaprezentowanie i porównanie programów kształcenia w dziedzinie fotografii w uczelniach artystycznych w Polsce i zagranicą. Dzięki temu Fabryka jest najbardziej obiektywnym, autentycznym i interesującym przeglądem zarówno dokonań uczelni, jak i młodych twórców.

Tegoroczna edycja rozpoczyna nowy etap w pracy nad Fabryką Fotografii. Co roku do współpracy zapraszać chcemy inną polską uczelnię, której przedstawiciele będą współtworzyć kształt wystawy. Wprowadzenie nowych punktów widzenia, doświadczeń i podejścia do edukacji ma spowodować, że formuła Fabryki będzie stawała się coraz bardziej elastyczna i odpowiadała aktualnym wyzwaniom stojącym przed młodymi twórcami.

W tym roku do współpracy przy tegorocznej Fabryce zaprosiliśmy Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

ZESPÓŁ KURATORSKI:
prof. Andrzej P. Florkowski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, dziekan Wydziału Komunikacji Multimedialnej
dr hab. Marek Domański – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
dr Aurelia Mandziuk – Wydział Artystyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, dyrektor PATIO Centrum Sztuki

Współorganizator Fabryki Fotografii: AHEart
Partner Fabryki Fotografii: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Uczestnicy:
Adam Bejnarowicz (UMK Toruń)
Agata Grzych (UA Poznań)
Alice Caputo (LABA)
Anna Przygodzka (ASP Warszawa)
Chiara Tanzi  (LABA)
Diana Lelonek (UA Poznań)
Evan Foster (The University of the Arts in Philadelphia)
Gretchen Lovrinov (The University of the Arts in Philadelphia)
Jakub Reizer (ASP w Krakowie)
Jola Skóra (PWSFTiT Łódź)
Kaja Oleś (UP im. KEN w Kakowie)
Lewandowska Natalia (UA Poznań)
Łukasz Pieńkowski (Silesian University in Opava)
Magda Galas (UA Poznań)
Marta Joanna Strzoda (UA Poznań)
Mateusz Drabent (UA Poznań)
Olga Ozierańska (UA Poznań)
Paweł Modzelewski (ASP Wrocław)
Szymon Jachna (UA Poznań)
Tatiana Pancewicz (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Tomasz Wiech (Silesian University in Opava)
Urszula Kluz-Knopek (UA Poznań)
Wojciech Gwiazdowski (ASP w Krakowie)
Wojciech Świerdzewski (ASP Wrocław)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 11
Księży Młyn 13/15