POCHWAŁA RÓŻNICY

Wystawa prac pedagogów Katedry Fotografii i Zaocznego Studium Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Krzysztof J. Baranowski, Piotr Chojnacki, Sławomir Decyk, Andrzej P. Florkowski, Tomasz Gałecki, Anna Kędziora, Jarosław Klupś, Piotr Kurka, Natalia LL, Dominik Lejman, Marianna Michałowska, Jerzy Olek, Janusz Oleksa, Grzegorz Przyborek, Dominika Sadowska, Marcin Sztukiewicz, Stefan Wojnecki, Piotr Wołyński, Kamil Wnuk

Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych w Poznaniu, na Uniwersytecie Artystycznym (poprzednie nazwy to Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, do 1996, w Poznaniu i Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu – do 2010), dzięki aktywnym staraniom prof. Stefana Wojneckiego powstało środowisko nauczania fotografii. Obecnie kształcenie to realizowane jest w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych i zaocznych. W dydaktykę zaangażowanych jest kilkudziesięciu pedagogów różnych specjalności o najwyższych kwalifikacjach. Kadra ta nastawiona jest na ciągły rozwój i zdobywanie kolejnych stopni naukowych opartych na konsekwentnej pracy artystycznej. Studenci fotografii w czasie studiów mają możliwość poznania wielu osobowości i postaw twórczych, które są pomocne w kształtowaniu ich widzenia artystycznego.

Przygotowana wystawa Pochwała różnicy jest właśnie prezentacją twórczości profesorów i pedagogów uczących fotografii na naszym Uniwersytecie. W Katedrze i Zaocznym Studium Fotografii działa siedem autorskich pracowni. Dodatkowo na studiach zaocznych zaproszeni są do współpracy profesorowie z innych katedr oraz wybitni artyści z Polski. Od szeregu lat swoje zajęcia prowadzi wybitna artystka Natalia LL, prof. Grzegorz Przyborek oraz prof. Piotr Kurka. Przygotowując tę wystawę pragnąłem zaprezentować szeroki zakres postaw twórczych mających wpływ na kształtowanie się osobowości przyszłych artystów. Podkreślając i opisując różnice powiększamy przestrzeń interpretacji zjawisk zachodzących w sztuce i dajemy większą wolność odbiorcom i studentom. Właśnie to szerokie spektrum, w moim przekonaniu, jest największą wartością dydaktyczną na naszym Uniwersytecie. Drugim czynnikiem jest nieustanny twórczy rozwój kadry i zdobywanie przez nią jak najwyższych stopni naukowych, na co od samego początku wielki nacisk kładł prof. Stefan Wojnecki.

Kurator wystawy: Andrzej P. Florkowski
Organizator wystawy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Galeria Nowa Przestrzeń AHEart
Rewolucji 1905 roku 52
godziny otwarcia
GŁÓWNY WEEKEND
05-08.05: 12.00-16.00
POZOSTAŁE DNI
pn-nd: 12.00-16.00 na telefon 42 6315038 lub 42 29995739

wernisaż: 04.05, godz. 19.30
wystawa czynna w dniach: 04.05-17.05