YAUHEN ZALUZHNY

Last appeal / Ostatni apel (2010)

„Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi z góry” – słowa apostoła Jakuba stały się moim hasłem przewodnim.

Seria Ostatni apel jest częścią projektu zatytułowanego Na granicy wieków (On a boundary of centuries). Przedstawia portrety kombatantów, którzy brali udział w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej (termin określający część II wojny światowej, między 1941-45, w której po stronie koalicji antyhitlerowskiej brał udział Związek Radziecki). To wciąż nie tylko ważny fragment historii, ale przede wszystkim żywe doświadczenie wszystkich białoruskich rodzin.

Portrety zadziwiają i wzruszają autentycznością i szczerością, z jaką fotografowani kombatanci patrzą w obiektyw aparatu. Bez lęku i wstydu. Każdy z nich z pewnością chowa historie, jakich nigdy nikomu nie chciał opowiedzieć, przeżył chwile bólu i upokorzenia. A jednak z każdej z tych twarzy bije duma. Czasem więcej w nich radości, czasem lęku czy zaciętości, w niektórych widać łagodność i akceptację, wynikające z wielu doświadczeń.

Cykl został zrealizowany w 2010 roku. Każda z fotografii powstała jako prezent, symbol wdzięczności dla weterana za jego dokonania. Dla niektórych będą to ostatnie zdjęcia w życiu i to właśnie one staną się pamiątkami dla krewnych, stworzą obraz, jaki później będą pamiętali ich najbliżsi.

Portety Yauhena Zaluzhnego to nie tylko dokument o świadkach i uczestnikach tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ale także opowieść o przemijaniu i pamięci. Przede wszystkim jednak jest to szereg indywidualnych historii, które wspólnie tworzą portret pokolenia „na granicy wieków”.

YAUHEN ZALUZHNY
urodził się w 1962 roku w Mińsku (Republika Białorusi), gdzie obecnie mieszka
www.zaluzhny.com

Yauhen Zaluzny studiował na kierunkach artystycznych, m.in. związanych z fotografią. Aby rozwijać swoje umiejętności, wstąpił do klubu fotograficznego przy gazecie „Evening Minsk”. W 2004 r. został członkiem białoruskiego związku projektantów oraz stowarzyszenia kreatywnego Photoart. W 2008 r. otrzymał honorowy tytuł Obywatela Roku Miasta Mińsk.

Aktualnie artysta pracuje w obszarze fotografii autorskiej, reportażu i portretu. Jego prace były prezentowane podczas licznych wystaw na Białorusi i za granicą.