ALFONSO ALMENDROS JAÉN

Family Reflections / Refleksje o rodzinie (2010/2011)

Interesują mnie ludzie, zwłaszcza Ci, którzy są mi bliscy emocjonalnie. Badam fizyczną i mentalną wrażliwość członków mojej rodziny, starając się lepiej ich poznać. Szukam osobistych, subiektywnych interpretacji rzeczywistości, które powstały w mej głowie, bo wierzę, że kiedy nasza pamięć przefiltruje doświadczenie innej osoby, zaczyna ono należeć także do nas.

Nie pamiętam zbyt wiele z dzieciństwa. Kluczowym wydarzeniem w moim życiu była śmierć ojca, gdy miałem dwa lata. Zawsze chciałem zrozumieć pewne zdarzenia z przeszłości, w których nie brałem udziału. Na rodzinnych zdjęciach widziałem miejsca i ludzi, których nie znałem. Te fotografie to symbol moich wspomnień – są jednocześnie nieznane i znajome.

W serii Refleksje o rodzinie robię zdjęcia samemu sobie w miejscach przypominających te, które widziałem na fotografiach rodzinnych. W ten sposób staram się potwierdzić moją egzystencję i tożsamość. Każda z fotografii określa ponadto jakąś koncepcję należącą do naszej ideologii – korzenie, męskość jako symbol władzy, gloryfikację macierzyństwa, obsesję na punkcie śmierci, czy święty charakter pewnych przedmiotów.

Samotność to paradoks, kiedy próbujemy ją dzielić z drugą osobą. Słowa rozpadają się, stają się niepełne, kruche… jakby pogrążone w mroku, prawie niewidoczne. Oto nici, które łączą mnie z krewnymi i popychają do szukania czegoś, co mogłoby wytłumaczyć, dlaczego w swej intymności jesteśmy do siebie tak podobni.

ALFONSO ALMENDROS JAÉN
urodził się w 1981 roku w Petrer (Hiszpania), mieszka w Helsinkach (Finlandia)
www.alfonsoalmendros.carbonmade.com

Alfonso Almendros Jaén jest absolwentem historii sztuki. Studiował także fotografię artystyczną na E.A.S.D. w Walencji oraz fotografię na Moholy-Nagy University of Art and Design w Budapeszcie.

Wszystkie jego prace zawierają komponenty autobiograficzne – artysta jest głównym bohaterem wielu zdjęć, wybiera tematy inspirowane własnymi przeżyciami, które w jego opinii wymagają głębszego zastanowienia.

Alfonso Almendros Jaén interesuje się konceptualnym dwumianem, na który składa się upływ czasu i śmierć, a także zdolnością fotografii do uchwycenia punktu wspólnego dla tego, co ulotne i tego, co stałe. Metafora i symbolika to szczególnie istotne elementy twórczości tego artysty. Dekontekstualizacja obiektów oraz ingerencja w fotografowaną przestrzeń służą stworzeniu symbolicznego języka, który można zrozumieć jedynie za pomocą intuicji.

Jego prace prezentowane były podczas licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, np. podczas targów sztuki „Open Galerias” w Contemporary Art Center Las Cigarreras (Alicante), w Auditorum Benjamin Palencia (Albacete), czy w hiszpańskiej galerii E.A.S.D (Walencja).