Uniwersytet dla dzieci

UNIWERSYTET DLA DZIECI

prowadzi: Agnieszka Furtak

15.05.2011 11:00-14:00, ul. Tymienieckiego 3
Warsztaty fotograficzne dla dzieci – „FOTO-MISJA” podzielone będą na trzy części obejmujące teoretyczne wprowadzenie w warsztaty, omówienie podstawowych zagadnień w fotografii, zasad kompozycji obrazu – oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytania
Czy każdy z nas jest fotografem? Co możemy fotografować?
Następna część – część praktyczna będzie obejmowała Misje fotograficzne z podziałem uczestników na cztery lub pięć podgrup i rozdanie listów z „Misjami fotograficznycznymi” – każda z grup musi zrealizować jedno zadanie fotograficzne, związane z poszczególnym tematem i wybranymi zasadami kompozycji.
Ostatnią częścią będzie prezentacja „Misji fotograficznych” – prowadzący ocenia czy misja fotograficzna została zrealizowana, przy wsparciu uczestników zajęć oraz podsumowanie.