Dagerotypia – Jarosław Klupś

WARSZTATY 7.05.2011 – sobota

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L.Schillera, ul. Targowa 61/63.

9:00-17:00 Dagerotypia – warsztaty z Jarosławem Klupsiem

Jest ciągle pogrążony w myślach; przez to nie może w nocy spać. Obawiam się, że traci rozum;
czy Pan, jako człowiek nauki, sądzi, że to może się kiedykolwiek udać, czy on jest szalony?

Louise Georgina Daguerre, pytanie do znanego chemika J.B. Dumasa, 1827 r.

Dagerotyp to obraz unikalny, otrzymywany bezpośrednio na lustrzanej powierzchni srebrzonej płyty umieszczanej w kamerze. Zależne od sposobu oglądania łączy w sobie zarówno cechy negatywu jak i pozytywu. Stanowi pierwotną, idealną formę fotografii – to lustro, w którym odbicie zostaje zatrzymane w jego srebrnej powierzchni. Dagerotypy to także obrazy-obiekty wymykające się współczesnemu myśleniu o fotografii w kategoriach odbitek czy kopii. Każdy z nich stanowi oryginał, niepowtarzalny przedmiot, wobec którego można mieć pewność, że między nim a przedstawianą rzeczywistością zaistniał fizyczny związek, zdają się być realnymi odbiciami rzeczywistości.

Dagerotypia pozostaje zarazem medium nieprzezroczystym, gdzie, przywołując słowa prof. Stefana Wojneckiego, dochodzi do spotkania „racjonalności myślenia i mistycyzmu doznania“, to medium, w które wpisane są czynności procesowe i fikcyjność przedstawienia. Próbując dziś określić jej możliwości czy rolę we współczesnym obrazowaniu, należy podkreślić, że w istocie nie tyle niesie ona bogate możliwości, co inspirujące ograniczenia – zapewne to właśnie stanowi o niezwykłej sile tej historycznej metody, stosowanej od jej upowszechniona w roku 1839, przez zaledwie około 15 lat.

Jarosław Klupś

Uczestnicy warsztatów z Jarosławem Klupsiem poznają przebieg i elementy historii tego niezwykłego procesu, wykonają własne dagerotypy, uczestnicząc w czynnościach ich przygotowania, uczulania, ekspozycji i końcowej obróbki.

Wskazane jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu techniki zdjęciowej.

Mile widziane (choć nie obowiązkowe) będą: własny aparat 4×5”, światłomierz i statyw ;)

zapisy: l.mielczarek@fotofestiwal.com

opłata: 200 zł