Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi.
10.5

Ogłaszamy Program Miasto!

Retrospektywa wystawa Grzegorza Przyborka z najnowszymi, niepokazywanymi dotąd pracami, ikoniczne kadry polskiej rzeczywistości lat 70. i 80. wykonane przez Chrisa Niedenthala, a także wystawy grupowe: studentów i absolwentów Szkoły Filmowej, ASP czy programu mentorskiego Sputnik Photos. Wśród wystaw grupowych także efekt działań artystów oddających hołd Bogdanowi Konopce. Czternaście wystaw przygotowanych przez łódzkie galerie i instytucje sztuki wzbogaci, jak co roku, program Fotofestiwalu.

Już teraz możecie zobaczyć na www spis wystaw przygotowanych przez instytucje partnerskie w ramach Programu Miasto. Szersze opisy znajdziecie w zakładce Program, a bliżej festiwalu sprawdzajcie daty i godziny otwarcia wystaw oraz zasady zwiedzania. 

To wciąż nie koniec punktów programu festiwalu. Niedługo ogłosimy szczegóły jednego z największych highlightów tegorocznej edycji – nowych fotografii Zbigniewa Libery przygotowanych specjalnie na Fotofestiwal!

Nie/znośna lekkość bytu”. Fotografia wernakularna i prywatne archiwa fotograficzne 1900-1990
Poleski Ośrodek Sztuki, Krzemieniecka 2A
kurator: Krzysztof Candrowicz

Na wystawie złożonej z fotografii amatorskiej z rodzinnych albumów skupiliśmy się na momentach pokazujących radość, szczęście, miłość, przyjaźń i piękno płynące ze wspólnego spędzania czasu. Wystawa składa się z fotografii wernakularnej z lat 1900-1990 zgromadzonych w internetowym archiwum Fortepan, w którym obecnie znajduje się ponad 180 tysięcy zdjęć. Projekt ten został zainicjowany w 2010 roku w Budapeszcie, a od tego roku dołączył do niego także Fotofestiwal, zbierając m.in. zdjęcia z Polski. Duża część zgromadzonych dotychczas materiałów pochodzi z archiwów fotograficznych firmy Veolia Energia Łódź, gdzie przechowywane są zdjęcia przedstawiające historię firmy i jej pracowników od początków XX wieku aż do lat 80. XX w. 

„NIEDENTHAL”
Muzeum Miasta Łodzi, Ogrodowa 15
kuratorki: Anna Brzezińska i Katarzyna Puchalska

Przekrojowa wystawa zdjęć wybitnego fotografa Chrisa Niedenthala, podsumowująca 50 lat jego działalności jako fotoreportera. W Muzeum Miasta w Łodzi zaprezentujemy kolejną odsłonę wystawy, która w 2022 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie pokazała ponad 200 zdjęć wybranych przez Annę Brzezińską i Katarzynę Puchalską z liczącego setki tysięcy zdjęć archiwum autora. Chris Niedenthal to fotograf, którego zdjęcia polskiej rzeczywistości lat 70., 80., i 90. widział cały świat, a w Polsce stały się ikonami pewnej epoki w społeczeństwie. 

Grzegorz Przyborek, Cisza
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi – Ośrodek Propagandy Sztuki, Sienkiewicza 44
kuratorka: Dominika Pawełczyk

„Cisza” Grzegorza Przyborka powstała przy wsparciu Fotofestiwalu w ramach cyklu wystaw prezentujących wybitnych twórców łódzkiej sceny artystycznej. To obszerna prezentacja dorobku artystycznego Grzegorza Przyborka, pochwała uważności i skupienia na chwili obecnej. Obszerny zbiór prac artysty stanowi rzadkie połączenie umiejętności pochodzących z różnych obszarów sztuk wizualnych. Poza fotografiami z najważniejszych cykli z blisko 50 lat pracy twórczej autora prezentujemy wybrane rysunki, grafiki, obiekty konstruowane z myślą o zaistnieniu w kadrze, jak również samodzielne instalacje.

Wystawa zbiorowa Dla tych, których już nie ma. Hołd dla Bogdana Konopki
Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana. Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Piotrkowska 102
artyści_tki: Bogdan Konopka, Anita Andrzejewska, Joanna Chmielewska, Maja Herman, Anne Lepont, Dorota Mościbrodzka, Izabela Nowak, Marcela Paniak, Ada Soczewińska, Alex Dayet, Maciej Herman, Jamie Howard, Szymon Michna, Robert Wiwatowski, Paweł Żak
kurator: Maciej Herman

W 2022 roku minęła dziesiąta rocznica pierwszego pleneru fotograficznego, zorganizowanego przez Bogdana Konopkę w Beskidzie Niskim. Spotkała się tam grupa fotografów,, dla których Bogdan Konopka był ważny. Nie tylko jako jeden z najbardziej znanych w świecie polskich fotografów, ale także jako człowiek – nauczyciel, mentor, inspirator i przyjaciel. W 2021 roku, 2 lata po śmierci Bogdana, 10 lat starsi fotografki_owie z całej Polski postanowili spotkać się ponownie w tym samym wyjątkowym miejscu. Po to, by wspomnieć artystę, by uczcić jego pamięć, ale także by ponownie spojrzeć na Beskid Niski. By używając 10 lat starszej, innej wrażliwości i umiejętności, przypomnieć nieobecnych mieszkańców i te tereny, które tak istotnie, ale też zanikająco, mówią o historii naszego kraju.

„#NOW”
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3
artystki_ści: Agata Wieczorek, Justyna Chrobot, Karolina Wojtas, Filip Preis, Łukasz Pawłowski, Maciek Bernaś, Natalia Godek, Michalina Kacperak, Magdalena Michalak, Michał Siarek, Monika Łuczak, Patrycja Gotszling, Paweł Giza, Tomek Wysocki
kuratorzy: Paweł Bownik, Witek Orski

Kuratorzy Paweł Bownik i Witek Orski, jako twórcy operujący fotografią w polu sztuki współczesnej, dokonają subiektywnego wyboru i opracowania dorobku studentek i studentów z ostatnich lat Katedry Fotografii PWSFTviT w Łodzi. Wybór będzie próbą zmapowania najbardziej interesujących współczesnych zjawisk i kierunków w obrębie obrazowania fotograficznego oraz wyrastających z fotografii praktyk multimedialnych.

EUFORIE” / 2. Przegląd Uczelni Artystycznych
Akademickie Centrum Designu, Księży Młyn 13/15
kuratorki: Dominika Sadowska, Agnieszka Chojnacka

Przegląd Uczelni Artystycznych to inicjatywa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi o charakterze konkursowym zapraszająca do współpracy młodych twórców ze wszystkich polskich akademii sztuk pięknych. W tym roku wręczone zostaną dwie nagrody: międzynarodowe Jury przyzna Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a odwiedzający wystawę goście oraz internauci wyłonią w plebiscycie internetowym laureata Nagrody Publiczności.

Marzena Abrahamik, „Underground”
Galeria Szklarnia 1 (parter), Szkoła Filmowa, Targowa 61/63
kuratorka i kurator: Ewa Ciechanowska, Krzysztof Pijarski

„Underground” to wizualny projekt badawczy, poruszający takie zagadnienia, jak wkład kobiet w polskie górnictwo, proces odchodzenia od produkcji węgla i wynikające z niego przemiany kulturowe w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – największego zagłębia węglowego w Europie. „Underground” przygląda się trwającym złożonym zmianom tożsamości narodowej i lokalnej w Polsce oraz bada, w jaki sposób kobiety pracujące w śląskim przemyśle mogą na nowo wyobrazić sobie siebie w społeczności, której zwornikiem nie będzie już kultura przemysłu węglowego.

Wystawa grupowa, Asekuracja
Galeria ASP, Piotrkowska 68
Artyści_ki: Pola Sztuk, Mikołaj Nowosad, Bartosz Bartosiak, Zuzia Ziarnik, Piotr Kusiak, Borys Górski, Wiktoria Romanowska, Anita Osuch, Dagmara Bugaj
kuratorki: Dagmara Bugaj & Anita Osuch 

Wystawa jest efektem współpracy studentów, skupionych wokół instytutu Fotografii i Multimediów ASP w Łodzi. Ekspozycja pt. „Asekuracja” to próba zmierzenia się z obrazowaniem i technologią w procesie tworzenia. Badając potencjał współpracy dwóch pracowni, staramy się za pomocą różnych technik zestawić ze sobą wizualne odpowiedzi i postawy dotyczące zaproponowanego hasła. Młodzi twórcy opracowując własną, autorską metodę i korzystając z możliwości i wsparcia, jakie proponuje każda z pracowni, przygotowują spójne dyptyki i stwarzają nowe możliwości wspierające nasze miejsce w technologicznym świecie jutra. 

Marek Domański, Anita Osuch, Dagmara Bugaj, „Anomalie”
Galeria Olimpus, Kościuszki 24

Nie wiemy, czym jest fotografia, ale wiemy, że może być wszystkim, czym chcielibyśmy, żeby była. Dziś naprawdę istotne zjawiska zachodzą na peryferiach, w obszarach liminalnych. Zjawiska te mogą być postrzegane jako anomalie, nie dające się umieścić w ramach starej teorii fotografii. Jednak ich autentyczna, fotograficzna natura skłania ku teoretycznej rewizji. Nowa fotografia wyłania się z postfotgraficznych eksperymentów i dyskusji a niepewność jest jej immamentną cechą.

Anita Osuch, „Sandbox”
Galeria Uniwersytetu Łódzkiego Wozownia 11, Marii Curie-Skłodowskiej 11
kurator: Marek Domański

Realne obrazy hiperrzeczywistości stworzonej przez Anitę Osuch są próbą syntetycznej analizy i zwizualizowania procesu migracji obrazów oraz towarzyszącego mu procesu generowania znaczeń oraz emocji. U źródeł podjętego tematu leżą doświadczenia artystki związane z zaangażowaniem w niezwykle intensywne w ostatnich latach procesy transformacji postfotograficznych praktyk i technologii kształtujących nowe środowisko obrazowego uniwersum. 

Marek Domański, „RIVERSCAPE. 19 niewidzialnych rzek”
Galeria Uniwersytetu Łódzkiego Wozownia ⅕, Franciszkańska 1/5
kurator: Tomasz Ferenc

Świadomość, że 19 łódzkich rzek nadal płynie i codziennie przekraczamy je, pokonując mosty lub poruszając się nad kanałami, nie jest oczywista dla mieszkańców naszego miasta. Jej przywrócenie stanowi jednak elementarny warunek koniecznej zmiany. Projekt wpisuje się w nurt „niebieskiej humanistyki”, który zwraca uwagę na potrzebę materialno-dyskursywnego doświadczenia wody. Fotografia, dysponująca jednocześnie potencjałem dokumentalnym i ewokatywnym, może w tej zmianie odegrać istotna rolę. Skala problemu przerasta możliwości pojedynczego człowieka, zatem należy odbudować poczucie wspólnoty w trosce o cały ekosystem, który zapewnia bezpieczeństwo każdemu z osobna.

Jacek Laube, „Przemeblowanie”
Dom Babci Ali, Kilińskiego 27/29 m.5

„Przemeblowanie” to ekspozycja przygotowana przez Jacka Laube, wnuka zmarłej niedawno Alicji Naruszewicz-Petrenko – Babci, Artystki i wieloletniej lokatorki mieszkania przy ulicy Kilińskiego 27/29. „Przemeblowanie” zainspirowane twórczością Haralda Szeemanna, przenosi widzów do prywatnej przestrzeni mieszkania, zachęcając do kontemplacji własnych marzeń, aspiracji i dziedzictwa.  To wystawa łącząca tematykę utraty, pamięci, pustki oraz osobistej historii Alicji Naruszewicz-Petrenko – artystki takiej jak my.

Wystawa grupowa, Inkluzje” 
Szklarnia 2 (1 piętro), Szkoła Filmowa w Łodzi, Targowa 61/63
artystki: Maria M. Jaszczurowska, Agnieszka K. Jurek, Marianna Kulesza, Diana Kulińska, Joanna Mroczek, Klaudia Pietrzak 
kuratorka: Weronika Kobylińska-Bunsch

Punktem wyjścia wystawy jest szersza refleksja na temat procesu włączania nowego elementu do istniejącej wcześniej struktury. Jak przyjmujemy zmiany? Czy są one nieodłączną częścią naszego sposobu funkcjonowania? Czy łatwo nam włączyć novum do naszego otoczenia i otworzyć się na alternatywny sposób postrzegania świata? Artystki kształcące się w Szkole Filmowej w Łodzi konstruują plastyczne odpowiedzi na te pytania i analizują niniejsze zjawiska przez pryzmat medium fotograficznego, stosując szeroki wachlarz środków plastycznego wyrazu. 

Andrzej Dudek-Dürer. Na niekończącej się drodze…? Fotografia i grafika z lat 1969-2020
AHE Galeria Patio, Sterlinga 26
kurator: Krzysztof Jurecki

Ekspozycja koncentruje się na zagadnieniu drogi i wędrówki oraz przedstawieniu indywidualnej refleksji nad czasem, przemianą i przemijaniem. Artysta szuka odpowiedzi na pytanie, co będzie na końcu tej podróży? Pokazane zostaną prace tworzone od lat 70. XX wieku do chwili obecnej. Dudek-Dürer stosuje rozszerzoną koncepcję fotografii i grafiki, odwołując się do tradycji sztuki abstrakcyjnej, performance i konceptualizmu. Jego postawa twórcza nie posiada określonych granic, rozwijając się we własnym kierunku, gdzie punktem wyjścia jest medytacja, a celem stan metafizyczny, ukierunkowujący się na duchowość i doskonalenie.

„No.11”
Wystawa grupowa absolwentów programu mentorskiego Sputnik Photos
Galeria Ogrodowa 8
artystki_ci: Dominika Muszyńska, Roman Koziel, Artur Pławski, Kinga Szołtysek, Karol Toruński, Hleb Burnasheu, Magdalena Klyta, Zofia Puszcz, Dorota Raczyńska, Katerina Kouzmitcheva|
kurator: Michał Łuczak

fot. Fortepan / Orientarium Zoo Łódź

CZYTAJ TAKŻE