Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi.
PROGRAM MIASTO
Underground, Marzena Abrahamik

Marzena Abrahamik

Underground, Marzena Abrahamik

CZAS
14.06 – 2.07.2023
MIEJSCE
Galeria Szklarnia 1 (parter), Szkoła Filmowa w Łodzi, Targowa 61/63
OTWARCIE
13.06, 17:00
GODZINY
pon - pt 10:00-18:30
24-25.06 zamknięte
1-2.07 10:00-18:30
WSTĘP
wstęp wolny
Marzena Abrahamik

Marzena Abrahamik

Marzena Abrahamik

Marzena Abrahamik

Underground” to wizualny projekt badawczy, poruszający takie zagadnienia, jak wkład kobiet w polskie górnictwo, proces odchodzenia od produkcji węgla i wynikające z niego przemiany kulturowe w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – największego zagłębia węglowego w Europie.

Poprzez zderzenie indywidualnych historii i doświadczeń swoich bohaterek ze strukturalnymi zmianami związanymi z rozwojem regionu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Marzenie Abrahamik udaje się wydobyć wyzwania kluczowe nie tylko dla tego przemysłowego regionu Europy, a dotyczące przeciwstawnych racji polityki gospodarczej i potrzeby odpowiedzi na zmiany klimatyczne, globalnego kryzysu energetycznego i konieczności zmiany na bardziej czyste/zielone źródła energii. 

Podczas gdy Polska nadal stara się dywersyfikować gospodarkę i tworzyć alternatywne miejsca pracy dla przemysłu węglowego i górnictwa, projekt skupia się na istniejącej architekturze kopalń, które powoli przekształcane są w infrastrukturę kultury oraz na kształtowaniu się w tej sferze współczesnej kobiecej tożsamości.

Underground” jest kontynuacją wcześniejszych projektów Marzeny Abrahamik, badających ponowoczesną fragmentację kobiecej tożsamości, zakotwiczonej w doświadczeniu historycznym. Projekt sprawdza, w jaki sposób kobiety-górniczki mogą być przedstawiane jako podmioty, przeciwstawiając się binarnemu systemowi reprezentacji, a jednocześnie nie skupiając się na fizycznych zdolnościach protagonistek.

Underground” przygląda się trwającym złożonym zmianom tożsamości narodowej i lokalnej w Polsce oraz bada, w jaki sposób kobiety pracujące w śląskim przemyśle mogą na nowo wyobrazić sobie siebie w społeczności, której zwornikiem nie będzie już kultura przemysłu węglowego.

kuratorzy: Ewa Ciechanowska, Krzysztof Pijarski
artystka: Marzena Abrahamik

___

Oprowadzanie kuratorskie: 22.06, 17:00

INNE WYSTAWY