Spotkania Autorskie

Spotkania z autorami oraz promocja najnowszych książek o fotografii, które pojawiły się na polskim rynku wydawniczym w 2009 roku:

– Obrazy w Sieci. Antropologia i socjologia ikonosfery Interentu, red. Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki, wyd. UMK
– Interpretując fotografię. Śladami Susan Sontag, red.  Kazimierz Kowalewicz, Tomasz Ferenc, wyd. Księgarnia f5
Kocham fotografię, Adam Mazur

Prowadzenie: Tomasz Ferenc
Miejsce: Łódź Art Center, Tymienieckiego 3