Kocham fotografię

Na książkę „Kocham fotografię” Adama Mazura składa się wybór tekstów z lat 1999-2009: esejów, recenzji, omówień książek, sylwetek poszczególnych fotografików oraz rozmów. Jest to publikacja w całości poświęcona fotografii traktowanej jako jedno z mediów przynależnych sztuce współczesnej. To także portret zbiorowy środowiska najmłodszej polskiej fotografii. Znajdziemy w niej omówienie twórczości artystów i artystek takich jak Madame Żużu, Marcin Cecko, Aneta Grzeszykowska, Wojtek Wieteska, Zorka Projekt, Krzysztof Kozanowski, Szymon Rogiński, Mikołaj Grospierre, Konrad Pustoła, Mikołaj Długosz. Autor w swoich recenzjach i esejach nie ucieka jednak także od bardziej tradycyjnych, klasycznych form fotografii.

Mazur definiuje, porządkuje i systematyzuje polską fotografię pierwszych lat XXI wieku, a także ustanawia dla niej kontekst w postaci fotografii tradycyjnej. Przywraca fotografii przynależne jej miejsce w debacie o sztuce, stawiając ją obok rzeźby, malarstwa czy instalacji, traktując ją na równych prawach.

Adam Mazur jest redaktorem naczelnym magazynu „Obieg”, wieloletnim współpracownikiem Fototapety, kuratorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz na Muzealniczych Studiach Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był kuratorem m.in. takich wystaw jak „Efekt czerwonych oczu” (CSW ZUJ, 2008), „Wenus” (Miesiąc Fotografii, 2008), „Nowi dokumentaliści” (CSW ZUJ, 2006).

Adam Mazur „Kocham Fotografię”,
Wydawnictwo „Czterdzieści tysięcy malarzy”, Warszawa, 2009.