Where to eat

Sofa Restaurant
Piotrkowska 107
Tel: +48 (42) 633 10 44
e-mail: sofa@restauracjasofa.pl

“Gęsi Puch” Restaurant
Stefanowskiego 17 (at the corner of Al. Politechniki and Radwańska st.)
Tel: +48 (42) 651 99 99
e-mail: gesipuch@wp.pl

“Chłopskie Jadło” Restaurant
Traugutta 2
Tel: +48 (42) 632 43 23
e-mail: restauracje@chlopskiejadlo.pl

“Karczma u Chochoła” Restaurant
Piotrkowska 200
Tel: +48 (42) 637-09-19
e-mail: piotrkowska200@uchochola.pl

Polish Restaurant
Piotrkowska 12
Tel: +48 (42) 633 83 45
e-mail: info@restauracjapolska.net1.pl

“ANATEWKA” Restaurant
6 sierpnia 2/4
Tel: +48 (42) 630 36 35
e-mail: anatewka@anatewka.com

“SPHINX” Restaurants

Piotrkowska 175/177
Tel: +48 (42) 636 73 34
e-mail: lodz.piotrkowska175@sphinx.pl

Piotrkowska 250
Tel: +48 (42) 636 16 07
e-mail: lodz.piotrkowska250@sphinx.pl

Piotrkowska 93
Tel: +48 (42) 632 23 68
e-mail: lodz.piotrkowska93@sphinx.pl

Piotrkowska 56
Tel:+48 (42) 632 36 82
e-mail: lodz.piotrkowska56@sphinx.pl

liniaff2010

Updates: Kamikaze