Lodz Pinhole Photography - Next Generation

Authors: Dagmara Bugaj, Monika Szymańska Chachuła, Karolina Zielińska, Paweł Piłat

Exhibition curated by: Marek Domański

Updates: Kamikaze