Invisible City

The project realised in cooperation with universities and art schools. Marek Krajewski from Adam Mickiewicz University in Poznan is the initiator of the project.

Lodz organizers and participants: Katarzyna Łukasik, Małgorzata Bienias – Academy of Humanities and Economics in Lodz); Marek Domański, Artur Chrzanowski, Dominika Sadowska – Academy of Fine Arts in Lodz; Tomasz Ferenc – University of Lodz; and students from schools listed above.

www.niewidzialnemiasto.pl

Katarzyna Maryniak, Niewidzialne miasto, Fotofestiwal 2008, Wystawy Towarzyszące

Katarzyna Maryniak, Invisible City, Fotofestiwal 2008, Accompanying Exhibition

Updates: Kamikaze