FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
Reszta świata
Parallel Review

Parallel Review

CZAS
11-27.06.2021
MIEJSCE
OFF Piotrkowska, Piotrkowska 138/140
OTWARCIE
11.06.2021, godz. 20:00
GODZINY
12-13.06.2021
sob-nd 12:00-20:00
14-27.06.2021
pon-pt 15:00-20:00
sob-nd 12:00-20:00
WSTĘP
bilet: 1/5/20 zł lub karnet: 30 zł

Carola Lampe

from the series BEYOND :: chapter Body, 2020

Fotografia współczesna, której charakter i cel pozostają płynne, to nieustannie rozwijająca się dziedzina oparta na poszukiwaniach i odkryciach, wymykająca się sztywnym definicjom. Artyści_tki, kuratorzy_ki i członkowie platformy PARALLEL bardzo dobrze radzą sobie z wyzwaniami, jakie z tego wynikają. Z otwartością podchodzą do podstawowych elementów fotografii – światła i czasu. Zapraszają nas, abyśmy wraz z nimi podjęli próbę przedefiniowania artystycznego, kulturalnego i społecznego znaczenia fotografii współczesnej.

Celem PARALLEL jest stworzenie obszernej, sprawnie działającej platformy dla nowych artystów_ek i kuratorów_ek europejskich, funkcjonującej również jako skuteczny punkt kontaktu pomiędzy nimi a muzeami, galeriami i festiwalami. Powstała w roku 2017 platforma, zrzesza aż 17 organizacji działających w sektorze kreatywnym w 16 krajach. Jej członkowie wspierają międzykulturową wymianę wiedzy i doświadczeń, dążąc do stworzenia dla fotografii współczesnej nowych standardów. Szeroki zasięg geograficzny i zróżnicowany profil organizacji i artystów_ek pracujących w ramach platformy sprzyjają nawiązywaniu nowych dialogów i powstawaniu świeżych pomysłów. 

Proces pracy kuratorów_ek i artystów_ek podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich to rodzaj przewodnictwa w pracy twórczej (Creative Guidance), w ramach którego wybranym artystom proponowany jest tutoring, możliwość uczenia się od siebie nawzajem i opieka kuratorska. Drugi etap (Exhibition Platform) polega na stworzeniu rozbudowanej sieci instytucji, szkół i uniwersytetów – jego celem jest wspieranie uczestników w ich działalności wystawienniczej. 

Podsumowaniem rocznego procesu pracy artystów_ek i kuratorów_ek jest prezentacja PARALALLEL REVIEW czyli 6 wystaw powstałych w ramach platformy w 2020 roku. Każda z nich została opracowana i wyprodukowana w niezależnie w 6 europejskich miastach (Lizbonie, Łodzi, Mariborze, Modenie, Odessie oraz Zagrzebiu). Ze względu na pandemię, która przekształciła Internet w miejsce odbioru sztuki, kuratorzy stworzyli najpierw strony internetowe. Na Fotofestiwalu zaprezentujemy po raz pierwszy wszystkie 6 wystaw w fizycznej formie.

Platforma PARALLEL działa dzięki wsparciu w ramach programu Kreatywna Europa. Stworzyło ją i prowadzi portugalskie stowarzyszenie kulturalne Procur.arte, mające siedzibę w Lizbonie. 

Wersja online wystaw jest dostępna tutaj: PARALLEL REVIEW 2020

 

Wystawy:

Złamane sekrety (Broken Secrets)
Kuratorka: Javiera Cádiz
Artyści i artystki: Georgs AvetisjansYuxin JiangGeorge SelleyNegar Yaghmaian 

Zobaczyć nasze wspólne miejsce (To See Our Common/Place)
Kuratorka: Eszter Erdosi
Artyści i artystki: Domonkos VargaGustavo BalbelaIndrė UrbonaitėJohanna KarjalainenShelli Weiler

Uwagi o przestrzeni (Notes on Space)
Kurator: Tytus Szabelski
Artyści i artystki: Gustavo BalbelaDavid BarreiroCaroline KolkmanCarola LampeSara Perovic

Przyszłość (nie) jest winna [The Future Is (Not) Guilty]
Kuratorka: Yuliya Ruzhechka
Artyści i artystki: Carola LampeSøren LilholtGeorge SelleyMargherita MuritiJoachim Bøgedal

Ugga
Kuratorka: Mafalda Duarte Barrela
Artyści i artystki: Anna SiggelkowIndrė UrbonaitėJoshua TarplinMargherita MuritiSara WuShelli WeilerTheo Ellison

Obce ciała; Opowieści o innym (Some-Bodies; Narratives around the Other Body)
Kuratorka: Zohreh Deldadeh
Artyści i artystki: Anka GregorczykElsa GregersdotterJoshua Tarplin, Yushi LiYuxin Jiang

INNE WYSTAWY