FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
otwarcie wystawy
Otwarcie wystawy: PARALLEL REVIEW

Otwarcie wystawy: PARALLEL REVIEW

CZAS
11.06 20:00
MIEJSCE
OFF Piotrkowska, Piotrkowska 138/140

Fotografia współczesna, której charakter i cel pozostają płynne, to nieustannie rozwijająca się dziedzina oparta na poszukiwaniach i odkryciach, wymykająca się sztywnym definicjom. Artyści_tki, kuratorzy_ki i członkowie platformy PARALLEL bardzo dobrze radzą sobie z wyzwaniami, jakie z tego wynikają. Z otwartością podchodzą do podstawowych elementów fotografii – światła i czasu. Zapraszają nas, abyśmy wraz z nimi podjęli próbę przedefiniowania artystycznego, kulturalnego i społecznego znaczenia fotografii współczesnej.

Celem PARALLEL jest stworzenie obszernej, sprawnie działającej platformy dla nowych artystów_ek i kuratorów_ek europejskich, funkcjonującej również jako skuteczny punkt kontaktu pomiędzy nimi a muzeami, galeriami i festiwalami. Powstała w roku 2017 platforma, zrzesza aż 17 organizacji działających w sektorze kreatywnym w 16 krajach. Jej członkowie wspierają międzykulturową wymianę wiedzy i doświadczeń, dążąc do stworzenia dla fotografii współczesnej nowych standardów. Szeroki zasięg geograficzny i zróżnicowany profil organizacji i artystów_ek pracujących w ramach platformy sprzyjają nawiązywaniu nowych dialogów i powstawaniu świeżych pomysłów. 

Proces pracy kuratorów_ek i artystów_ek podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich to rodzaj przewodnictwa w pracy twórczej (Creative Guidance), w ramach którego wybranym artystom proponowany jest tutoring, możliwość uczenia się od siebie nawzajem i opieka kuratorska. Drugi etap (Exhibition Platform) polega na stworzeniu rozbudowanej sieci instytucji, szkół i uniwersytetów – jego celem jest wspieranie uczestników w ich działalności wystawienniczej. 

Podsumowaniem rocznego procesu pracy artystów_ek i kuratorów_ek jest prezentacja PARALALLEL REVIEW czyli 6 wystaw powstałych w ramach platformy w 2020 roku. Każda z nich została opracowana i wyprodukowana w niezależnie w 6 europejskich miastach (Lizbonie, Łodzi, Mariborze, Modenie, Odessie oraz Zagrzebiu). Ze względu na pandemię, która przekształciła Internet w miejsce odbioru sztuki, kuratorzy stworzyli najpierw strony internetowe. Na Fotofestiwalu zaprezentujemy po raz pierwszy wszystkie 6 wystaw w fizycznej formie.

Platforma PARALLEL działa dzięki wsparciu w ramach programu Kreatywna Europa. Stworzyło ją i prowadzi portugalskie stowarzyszenie kulturalne Procur.arte, mające siedzibę w Lizbonie. 

Wystawy:
Złamane sekrety (Broken Secrets)
Kuratorka: Javiera Bedini
Artyści i artystki: Georgs Avetisjans, Yuxin Jiang, George Selley, Negar Yaghmaian 

Zobaczyć nasze wspólne miejsce (To See Our Common/Place)
Kuratorka: Eszter Erdosi
Artyści i artystki: Domonkos Varga, Gustavo Balbela, Indrė Urbonaitė, Johanna Karjalainen, Shelli Weiler

Uwagi o przestrzeni (Notes on Space)
Kurator: Tytus Szabelski
Artyści i artystki: Gustavo Balbela, David Barreiro, Caroline Kolkman, Carola Lampe, Sara Perovic

Przyszłość (nie) jest winna [The Future Is (Not) Guilty]
Kuratorka: Yuliya Ruzhechka
Artyści i artystki: Carola Lampe, Søren Lilholt, George Selley, Margherita Muriti, Joachim Bøgedal

Ugga
Kuratorka: Mafalda Duarte Barrela
Artyści i artystki: Anna Siggelkow, Indrė Urbonaitė, Joshua Tarplin, Margherita Muriti, Sara Wu, Shelli Weiler, Theo Ellison

Obce ciała; Opowieści o innym (Some-Bodies; Narratives around the Other Body)
Kuratorka: Zohreh Deldadeh
Artyści i artystki: Anka Gregorczyk, Elsa Gregersdotter, Joshua Tarplin, Yushi Li, Yuxin Jiang

INNE WYDARZENIA