Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok!
otwarcie wystawy
Otwarcie wystawy: PARALLEL REVIEW

Otwarcie wystawy: PARALLEL REVIEW

CZAS
11.06 20:00
MIEJSCE
OFF Piotrkowska, Piotrkowska 138/140

Fotografia współczesna, której charakter i cel pozostają płynne, to nieustannie rozwijająca się dziedzina oparta na poszukiwaniach i odkryciach, wymykająca się sztywnym definicjom. Artyści_tki, kuratorzy_ki i członkowie platformy PARALLEL bardzo dobrze radzą sobie z wyzwaniami, jakie z tego wynikają. Z otwartością podchodzą do podstawowych elementów fotografii – światła i czasu. Zapraszają nas, abyśmy wraz z nimi podjęli próbę przedefiniowania artystycznego, kulturalnego i społecznego znaczenia fotografii współczesnej.

Celem PARALLEL jest stworzenie obszernej, sprawnie działającej platformy dla nowych artystów_ek i kuratorów_ek europejskich, funkcjonującej również jako skuteczny punkt kontaktu pomiędzy nimi a muzeami, galeriami i festiwalami. Powstała w roku 2017 platforma, zrzesza aż 17 organizacji działających w sektorze kreatywnym w 16 krajach. Jej członkowie wspierają międzykulturową wymianę wiedzy i doświadczeń, dążąc do stworzenia dla fotografii współczesnej nowych standardów. Szeroki zasięg geograficzny i zróżnicowany profil organizacji i artystów_ek pracujących w ramach platformy sprzyjają nawiązywaniu nowych dialogów i powstawaniu świeżych pomysłów. 

Proces pracy kuratorów_ek i artystów_ek podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich to rodzaj przewodnictwa w pracy twórczej (Creative Guidance), w ramach którego wybranym artystom proponowany jest tutoring, możliwość uczenia się od siebie nawzajem i opieka kuratorska. Drugi etap (Exhibition Platform) polega na stworzeniu rozbudowanej sieci instytucji, szkół i uniwersytetów – jego celem jest wspieranie uczestników w ich działalności wystawienniczej. 

Podsumowaniem rocznego procesu pracy artystów_ek i kuratorów_ek jest prezentacja PARALALLEL REVIEW czyli 6 wystaw powstałych w ramach platformy w 2020 roku. Każda z nich została opracowana i wyprodukowana w niezależnie w 6 europejskich miastach (Lizbonie, Łodzi, Mariborze, Modenie, Odessie oraz Zagrzebiu). Ze względu na pandemię, która przekształciła Internet w miejsce odbioru sztuki, kuratorzy stworzyli najpierw strony internetowe. Na Fotofestiwalu zaprezentujemy po raz pierwszy wszystkie 6 wystaw w fizycznej formie.

Platforma PARALLEL działa dzięki wsparciu w ramach programu Kreatywna Europa. Stworzyło ją i prowadzi portugalskie stowarzyszenie kulturalne Procur.arte, mające siedzibę w Lizbonie. 

Wystawy:
Złamane sekrety (Broken Secrets)
Kuratorka: Javiera Bedini
Artyści i artystki: Georgs Avetisjans, Yuxin Jiang, George Selley, Negar Yaghmaian 

Zobaczyć nasze wspólne miejsce (To See Our Common/Place)
Kuratorka: Eszter Erdosi
Artyści i artystki: Domonkos Varga, Gustavo Balbela, Indrė Urbonaitė, Johanna Karjalainen, Shelli Weiler

Uwagi o przestrzeni (Notes on Space)
Kurator: Tytus Szabelski
Artyści i artystki: Gustavo Balbela, David Barreiro, Caroline Kolkman, Carola Lampe, Sara Perovic

Przyszłość (nie) jest winna [The Future Is (Not) Guilty]
Kuratorka: Yuliya Ruzhechka
Artyści i artystki: Carola Lampe, Søren Lilholt, George Selley, Margherita Muriti, Joachim Bøgedal

Ugga
Kuratorka: Mafalda Duarte Barrela
Artyści i artystki: Anna Siggelkow, Indrė Urbonaitė, Joshua Tarplin, Margherita Muriti, Sara Wu, Shelli Weiler, Theo Ellison

Obce ciała; Opowieści o innym (Some-Bodies; Narratives around the Other Body)
Kuratorka: Zohreh Deldadeh
Artyści i artystki: Anka Gregorczyk, Elsa Gregersdotter, Joshua Tarplin, Yushi Li, Yuxin Jiang

INNE WYDARZENIA

ZAPISZ SIĘ