FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
otwarcie wystawy
Krzysztof Cichosz, Barbara Konopka, Robert Mainka, Tomasz Mażewski, Wiesław Michalak, Igor Omulecki, Józef Robakowski, Tomasz Wysocki, Witosław Ziemiszewski, OBRAZY CYFROWE

Krzysztof Cichosz, Barbara Konopka, Robert Mainka, Tomasz Mażewski, Wiesław Michalak, Igor Omulecki, Józef Robakowski, Tomasz Wysocki, Witosław Ziemiszewski, OBRAZY CYFROWE

CZAS
06.05 11:00
MIEJSCE
Ośrodek Propagandy Sztuki, Sienkiewicza 44

Podczas pogłębiającej się globalizacji kulturowej, w tym również deterytorializacji, zjawiskiem analogicznym jest zwykle potrzeba identyfikacji i określania tożsamości. 

W dziedzinie sztuki znaczącą formą pielęgnującą lokalność jest współpraca artystów związanych z daną ideą, miejscem lub dyscypliną, czyli tak jak w przypadku twórców spotykających się na wspólnej wystawie Obrazy cyfrowe w ramach wydarzenia Reinkarnacja.

Pretekstem do tej współpracy jest co prawda 20. edycja łódzkiego Fotofestiwalu, ale to nie pierwszy raz, kiedy artyści związani z Łodzią zrzeszają się w twórczych opracowaniach. Szczególnie ta właśnie dziewiątka autorów wystawy Obrazy cyfrowe może utożsamiać się z grupami awangardowymi Łodzi hołdującymi rzeczywistości, takimi jak Jung Jidysz czy później Warsztat Formy Filmowej, których członkowie nie tylko współtworzyli na terenie Łodzi, ale też poszukiwali nowych zjawisk w sztuce.

Kolekcja zebranych na wystawie obrazów cyfrowych jest podróżą poznawczą, w głąb samego terminu, od mentalnego obrazu cyfrowego, przez wieloaspektowe jego analizy, po ten generowany na żywo. Prawie wszyscy związani są z łódzką Szkołą Filmową, czyli doświadczeni  w pracy z obrazem rzeczywistym, teraz w różny sposób tę rzeczywistość cyfryzują lub cyfrowo tworzą jeszcze raz.

dr Marta Miaskowska, fragmenty tekstu do katalogu wystawy

 

Artyści i artystki:
Krzysztof Cichosz, Barbara Konopka, Robert Mainka, Tomasz Mażewski, Wiesław Michalak, Igor Omulecki, Józef Robakowski, Tomasz Wysocki, Witosław Ziemiszewski

Inicjator: Józef Robakowski

 

 

INNE WYDARZENIA