FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
otwarcie wystawy
Artur Chrzanowski, PRZYPADEK ŁODZI

Artur Chrzanowski, PRZYPADEK ŁODZI

CZAS
14.05 11:00
MIEJSCE
Galeria Willa, Wólczańska 31

Wystawa stanowi próbę podsumowania dotychczasowej drogi twórczej Artura Chrzanowskiego. W zabytkowych wnętrzach secesyjnego budynku, gdzie mieści się obecnie Galeria Willa Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, artysta pokaże większość cykli fotograficznych, jakie stworzył przez ostatnie 20 lat. Towarzyszyć im będą również filmy wideo oraz instalacje.

Głównym środkiem swojego artystycznego przekazu twórca uczynił fotografię. Od dawna bada jej możliwości jako medium pozwalającego na zapis otaczającej rzeczywistości. Wśród serii fotograficznych na ekspozycji zobaczymy: Pomniki, Widoki z okna, Pocztówki 2002/2009/2016, Światło ze Wschodu, Kolekcja z Łodzi. Barwy ochronne czy Street patrol.

Niezwykle ważny w działaniach Chrzanowskiego jest „niepowtarzalny i osobisty przekaz”, jaki niesie u niego każda praca. Artysta używa dostępnych współcześnie środków wyrazu artystycznego, które stosuje jednak w niebywale oszczędny sposób. Odbiorca otrzymuje zwięzły, syntetyczny, ale niezwykle przenikliwy, często ironiczny komunikat, dotykający współczesnych problemów społeczno-kulturowych, niejednokrotnie postrzeganych przez pryzmat historii, tożsamości ludzi czy miejsc.

Chrzanowski oscyluje od lat wokół kilku ważnych dla niego obszarów tematycznych, które dzieli na strefy: miejsca, archiwum, czasu, słowa i ciszy. Istotne jest dla niego miasto, w którym postanowił pozostać po studniach – Łódź Jest bohaterką większości jego prac: w cyklu Street patrol, mającym swój początek w 2000 roku, a powstałym, jak pisze artysta, „z chęci skomentowania otaczającej rzeczywistości w kontekście zaobserwowania podświadomego niepokoju przełomu wieków i towarzyszącymi obawami przed przyszłością” czy w pracy site-specific Genius loci z 2009 roku, gdzie artysta zadawał pytania o „ducha miejsca”, w którym żyje.

Sztuka jest, zdaniem artysty, „częścią codzienności… Sztuka może pomóc coś zrozumieć, coś uświadomić, przypomnieć, co zdarza się czasami w konkretnym momencie zetknięcia się z obrazem, książką, filmem, utworem muzycznym, spektaklem”…

Kuratorka:
Małgorzata Dzięgielewska

 

INNE WYDARZENIA