FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
Oprowadzanie kuratorskie
Oprowadzanie po wystawach PROGRAMU OTWARTEGO z udziałem artystów

Oprowadzanie po wystawach PROGRAMU OTWARTEGO z udziałem artystów

CZAS
12.06 17:00
MIEJSCE
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3

INNE WYDARZENIA