FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
Oprowadzanie kuratorskie
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: Marcelo Zammenhoff, ARCHIWUM REGRESYWNE

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie: Marcelo Zammenhoff, ARCHIWUM REGRESYWNE

CZAS
14.06 17:00
MIEJSCE
Galeria OFF, Piotrkowska 138/140

INNE WYDARZENIA