FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
Oprowadzanie kuratorskie
Oprowadzanie po wystawie: NIECH ŻYJE BIAŁORUŚ (Miesiąc Fotografii w Mińsku) z udziałem kuratorów i artystów

Oprowadzanie po wystawie: NIECH ŻYJE BIAŁORUŚ (Miesiąc Fotografii w Mińsku) z udziałem kuratorów i artystów

CZAS
12.06 16:00
MIEJSCE
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3

INNE WYDARZENIA