FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
otwarcie wystawy
Otwarcie wystawy: Marta Ostajewska, KOSTKI MIODU LATEM

Otwarcie wystawy: Marta Ostajewska, KOSTKI MIODU LATEM

CZAS
12.06 19:00
MIEJSCE
Pracownia Portretu, Przędzalniana 55

Księży Młyn to miejsce, gdzie czas płynie trochę wolniej, między zardzewiałą pompą, szpalerem zabytkowych topoli i fabrycznym zegarem. Odmierzany jest znikającymi imionami, obrazami, żółknącym negatywem wspomnień, zapachami. Kostki miodu latem to odtworzone w ciele i dźwiękach spotkania. Performance na momenty, zapachy, odgłosy okolicy. W ciele rezonują znikające choreografie – spotkania z tymi, których już nie ma. Ciało jako archiwum. Podłoga pokryta ziemią pełna odcisków stóp. Bosych. Bo przed wejściem do domu scheibleroków trzeba zdjąć buty. A później zatańczyć.

Zdjęcia z potańcówki na Księżym Młynie „Odczarujmy ostatni dzień lata”, dźwięki z audiospacerów po Księżym Młynie „Pobocze – historie zadeptane”.

Uczestnicy działania proszeni są o zdjęcie butów przed wejściem w przestrzeń instalacji.

Performance: Marta Ostajewska, zdjęcia: Anita Andrzejczak, dźwięki: Justyna Banaszczyk,

video&montaż: Adam Musiałowicz

INNE WYDARZENIA