FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
otwarcie wystawy
Otwarcie wystawy: Marcelo Zammenhoff, ARCHIWUM REGRESYWNE

Otwarcie wystawy: Marcelo Zammenhoff, ARCHIWUM REGRESYWNE

CZAS
11.06 21:00
MIEJSCE
Galeria OFF, Piotrkowska 138/140

Autorska wystawa Marcelo Z., podsumowuje najciekawszy dorobek (urobek) i autorską dokumentację fotograficzną. Prace będą częściowo związane z głównym miejscem działania autora, czyli Łodzią, a także Berlinem oraz z postindustrialnymi czasami, gdy eksplodował rozkwit jego działań. Wiele z fotografii to artystyczne wyprawy mobilne. Na zdjęciach czasem widać ludzi, ale są i pejzaże techniczno-urbanistyczno-przyrodnicze. Rozpiętość prezentowanych serii fotograficznych to okres od ok. 1990 roku do dziś, czyli 31 lat. Kilka prac było już prezentowanych podczas poprzednich edycji Fotofestiwalu, lecz to tylko niewielka cząstka szerokiego spektrum zainteresowań autora, które obejmuje m.in.: estetykę lotniczą, ważne problemy społeczne, prowokację czy mistyfikację. Zostaną zaprezentowane również prace video, wpisujące się w nurt fotografii wnikliwej i metafizycznej. Wystawa jest zdecydowanie zaprzeczeniem monotematycznego minimalizmu w sztuce, nad czym ubolewa autor, który chciałby być prostym człowiekiem.

INNE WYDARZENIA