FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022
Spotkania
Co się zmieniło przez 20 lat na fotograficznej i audiowizualnej mapie Łodzi? Rozmowa z mentorami i twórcami pierwszej edycji Fotofestiwalu: prof. J. Robakowski, prof. R. Kluszczyński, prof. G. Przyborek, Krzysztof Candrowicz, prowadzenie Małgorzata Ludwisiak i Tomasz Ferenc

Co się zmieniło przez 20 lat na fotograficznej i audiowizualnej mapie Łodzi? Rozmowa z mentorami i twórcami pierwszej edycji Fotofestiwalu: prof. J. Robakowski, prof. R. Kluszczyński, prof. G. Przyborek, Krzysztof Candrowicz, prowadzenie Małgorzata Ludwisiak i Tomasz Ferenc

CZAS
16.06 18:00
MIEJSCE
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3

INNE WYDARZENIA