Tomasz Mażewski

urodzony w 1964r. w Łodzi, w Polsce
www.mm.pl/~fotomek/

Heksameron

Realizując swój najnowszy projekt, Tomasz Mażewski sięgnął po bardzo rzadko wykorzystywaną przez fotografów technologię lentykularną (z użyciem tzw. folii soczewkowej). Jej zastosowanie wprowadza iluzję głębi oraz ruchu w płaski i statyczny obraz. Abstrakcyjne fotografie Mażewskiego czytać można, zgodnie z tytułem, jako artystyczną wizualizację biblijnej przypowieści o tworzeniu świata („Heksaemeron” - z gr. hexa hemeron - sześć dni, w egzegezie biblijnej nazwa opisu stworzenia świata zawartego w Księdze Rodzaju, w którym Bóg stwarza wszechświat w ciągu sześciu dni). Obcując z fotografiami Mażewskiego, trudno jednak stwierdzić czy amorficzne formy energetyczno-świetlne dążą do kondensacji, wyłonienia znaczących kształtów, czy wręcz odwrotnie: wizualizują rozpad, chaos, entropię.wernisaż:
7.05 / piątek, 19.30
Galeria FF ŁDK, Traugutta 18

<< powrót

Aktualizacje : Kamikaze