Gdzie jeść

Restauracja Sofa
ul.Piotrkowska 107
Tel: +48 (42) 633 10 44
e-mail: sofa@restauracjasofa.pl

Restauracja Gęsi Puch
Ul. Stefanowskiego 17 (u zbiegu ulic Al. Politechniki i Radwańskiej)
Tel: +48 (42) 651 99 99
e-mail: gesipuch@wp.pl

“Chłopskie Jadło” Restauracja
ul. Generała Romualda Traugutta 2
Tel: +48 (42) 632 43 23
e-mail: restauracje@chlopskiejadlo.pl

Restauracja “Karczma u Chochoła”
ul. Piotrkowska 200
Tel: +48 (42) 637-09-19
e-mail: piotrkowska200@uchochola.pl

Restauracja Polska
ul. Piotrkowska 12
Tel: +48 (42) 633 83 45
e-mail: info@restauracjapolska.net1.pl

Restauracja “ANATEWKA”
ul. 6 sierpnia 2/4
Tel: +48 (42) 630 36 35
e-mail: anatewka@anatewka.com

Restauracje “SPHINX”

ul. Piotrkowska 175/177
Tel: +48 (42) 636 73 34
e-mail: lodz.piotrkowska175@sphinx.pl

ul. Piotrkowska 250
Tel: +48 (42) 636 16 07
e-mail: lodz.piotrkowska250@sphinx.pl

ul. Piotrkowska 93
Tel: +48 (42) 632 23 68
e-mail: lodz.piotrkowska93@sphinx.pl

ul. Piotrkowska 56
Tel:+48 (42) 632 36 82
e-mail: lodz.piotrkowska56@sphinx.pl

liniaff2010

Aktualizacje : Kamikaze