Łódzka Scena Otworkowa - Next Generation

Autorzy: Dagmara Bugaj, Monika Szymańska Chachuła, Karolina Zielińska, Paweł Piłat

Kurator wystawy: Marek Domański

Aktualizacje : Kamikaze