Ola Buczkowska

www.olabuczkowska.com
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im.L.Schillera
Dyplom magisterski
opiekun prof. Grzegorz Przyborek
www.filmschool.lodz.pl

Intymny pamiętnik publiczny, 2009

(…) W społeczny dialog między tym, co intymne a tym, co publiczne, wprowadzają nas  instalacje Oli Buczkowskiej - Intymny pamiętnik publiczny, która w autokomentarzu do swojej pracy stawia m.in. pytanie o współczesną skomercjalizowaną potrzebę „buntu”, który można seryjnie sprzedać – jak łazienkowe płytki z napisami z publicznych toalet. Wkomponowane w ekskluzywne łazienki – spełnione marzenia tak wielu Polaków – płytki z napisami: wulgaryzmami, wyznaniami miłości, nagłymi przemyśleniami codzienności z napotkanych publicznych toalet. To także z jednej strony obrazy burzące założony porządek świata superego, z drugiej obrazy ujawniają odwieczną potrzebę tworzenia znaków myśli, wyznań, pragnień, które stając się tekstem, stają się „ciałem” – nadają mocy istnienia temu co intymne i skryte, bliższe id i ego.

<< powrót

Aktualizacje : Kamikaze