Michał Nowak

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego
Wydział Grafiki i Malarstwa, kierunek Grafika projektowa
Pracownia Fotografii – opiekun:  Prof. zwyczajny Grzegorz Przyborek
www.asp.lodz.pl

Przestrzeń rozwiązań alternatywnych, 2009

Instalacja przedstawia relację między organizmem a przestrzenią.  Sugeruje, iż ewolucja organizmu jest determinowana zmianami przestrzeni i odwrotnie.

<< powrót

Aktualizacje : Kamikaze