Max de Esteban

urodzony w 1959r.
mieszka w Barcelonie, w Hiszpanii
www.maxphotos.es

Le véritable vertige, c’est l’absence de la folie. (2008)

Vertige: ‘Le veritable vertige, c’est l’absence de la folie.’

Wydarzenia, które miały miejsce po 11 września 2001r., okazały się ostatnim aktem upadku wartości politycznych i moralnych Zachodu. Załamanie to usankcjonowało argumenty wrogów wolności.
Władzę nad powstałą w ten sposób próżnią przejęły siły rządzące globalizacją gospodarki oraz dwie wiodące religie monoteistyczne. Poprzez niezakłóconą ekspansję radykalnego islamizmu i rosnące znaczenie polityczne konserwatywnych kościołów chrześcijańskich, instytucje te wypowiedziały wojnę świeckim rządom, prawom i społeczeństwom.
W takim właśnie kontekście Zwątpienie i filozofia Emila Ciorana zyskują dziś szczególne znaczenie. Cioran był wielkim myślicielem, skupiał się na cywilizacji i barbarzyństwie. Gorycz jego argumentów wynika z przeświadczenia, że w ostatecznym rozrachunku to barbarzyństwo ma szansę przetrwania. Człowiek cywilizowany jest niepewny, wątpiący, sceptyczny, a targające nim sprzeczności świadczą o jego wielkości i słabości zarazem. Barbarzyńca to z kolei niewolnik przekonania, że jego życiu towarzyszy wrodzona, wyjątkowa pasja, że kierują nim ambicje na poziomie globalnym.
Projekt ten ma na celu udowodnić, że Zwątpienie to kluczowa wartość etyczna. Choć współcześnie raczej się je odrzuca, jest ono przecież najważniejszym źródłem tolerancji, postępu, kreatywności i cywilizacji. Zwątpienie jest bezspornie źródłem buntu przeciw ciemności.
Cykl Vertige składa się z dwunastu fotografii, z których każda przedstawia inny koncept. Zdjęcia te badają postawy, jakie ludzie przyjmują w konfrontacji ze zwątpieniem i prowokują oglądających, aby spróbowali odnaleźć siebie w tych postaciach.

<< Powrót

Aktualizacje : Kamikaze