Magdalena Irla

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział Sztuki, kierunek Grafika
Pracownia Fotografii – opiekun: Prof. Halina Cader- Pawłowska
www.up.krakow.pl/insztuki

Pętla, 2009/2010

Praca jest fotograficznym zapisem upływającego czasu, skondensowanym w kilkudziesięciu fotograficznych kadrach. Jest to rodzaj kontemplacji obserwowanego miejsca zarejestrowanej jako poklatkowa animacja, w której ruch jest prawie niezauważalny.

<< powrót

Aktualizacje : Kamikaze