Laura Porola

Aalto Uniwersytet Sztuki i Projektowania, Helsinki
Wydział Artystyczny, Kierunek Edukacja Artystyczna
pracownia Fotografii – opiekun prof. Tarja Trygg
www.uiah.fi

Trzy listy do mojej mamy, 2009

Moi rodzicie zostali zamordowani 4 lata temu. To wszystko stało się tak nagle i w tak okrutny sposób. Tęsknię bardzo, zwłaszcza za moją mamą. Chciałam stworzyć piękne otoczenie by w ten sposób uczcić pamięć o mojej mamie i napisać do niej trzy listy o trzech różnych miejscach, w których mieszkałam po jej śmierci.

<< powrót

Aktualizacje : Kamikaze