Joanna Bonder

Akademia Sztuk Pięknych  we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Opiekun: prof. Andrzej P. Bator
www.asp.wroc.pl

Rzeczy cielesne, 2009

Prace odnoszą się kwestii szeroko pojętej dehumanizacji. Stawiają podstawowe pytanie o problem upodmiotowienia człowieka, stawiania znaku równości między przedmiotami codziennego użytku a ludzkim ciałem, które jawi się współcześnie jako instrument codziennej egzystencji.

<< powrót

Aktualizacje : Kamikaze