Jasna strona rzeczywistości - współczesna fotografia węgierska

Autorzy: Szabolcs Barakonyi, Judit Katalin Elek, Lilla Szász, Gábor Gerhes, Krisztina Erdei, Enikő Hangay, Gábor Arion Kudász

Kurator wystawy: Gabriella Csizek

Aktualizacje : Kamikaze