15-25.06.2023 Fotofestiwal 2023 - save the date! 15-25.06.2023 Fotofestiwal 2023 - save the date! 15-25.06.2023 Fotofestiwal 2023 - save the date! 15-25.06.2023 Fotofestiwal 2023 - save the date! 15-25.06.2023 Fotofestiwal 2023 - save the date! 15-25.06.2023 Fotofestiwal 2023 - save the date! 15-25.06.2023 Fotofestiwal 2023 - save the date!
30.10

OPEN CALL 2022 – nowy deadline: 29.12.2021

Nabór do Programu Otwartego to szansa na pokazanie swoich prac widzom Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w dniach 9-26.06.2022. Szukamy artystów i artystek o wyjątkowej osobowości i projektów prezentujących odważne wizje. Nabór w tej kategorii jest otwarty – bez ograniczeń tematycznych i wiekowych. Do jury zapraszamy specjalistów z najważniejszych na świecie mediów i instytucji fotograficznych. Wśród nadesłanych projektów jury wybierze w tej kategorii pięć, które, przy współpracy z kuratorami Fotofestiwalu, zostaną zaprezentowane w formie wystawy. Program Otwarty funkcjonował do 2019 roku jako Grand Prix Fotofestiwal – od 2020 roku zrezygnowaliśmy z typowej formuły konkursowej. 

>> WYŚLIJ ZGŁOSZENIE! <<

OPEN CALL “WSPÓLNOTA”

W tym roku zdecydowaliśmy o dodaniu jednej kategorii, która nawiązuje do głównego tematu programu kuratorskiego festiwalu. Jeden projekt z tej kategorii zostanie wybrany przez jury do zaprezentowania w formie wystawy. Szukamy projektów artystycznych i społecznych, których głównym tematem jest społeczność, wspólnota, ale także utopia, lokalność, współpraca i integracja.

Koncepcja kuratorska: Nie byłoby ludzkości, gdyby nie wspólnotowe myślenie. Wspólnota daje nam poczucie tożsamości i przynależności, nadaje sens i tworzy podstawy społeczne. W płynnej nowoczesności XXI wieku coraz częściej szukamy korzeni wspólnotowości. Poszukujemy realnych, pierwotnych więzi, nieopartych wyłącznie na zastanych, anachronicznych wartościach, na postfeudalnych, kapitalistycznych, religijnych i narodowych strukturach. Na czym opierają się współczesne wspólnoty? Jak ewoluują te tradycyjne? Czy rozwój technologiczny jest szansą, czy zagrożeniem dla nich?  Co jest utopią, a co realną możliwością w poszukiwaniu wspólnoty idealnej? Jakich głosów brakuje w narracjach o naszych wspólnotach? I w końcu, w jaki sposób dziś tworzyć społeczność opartą o szacunek dla różnorodności? Te i inne problemy będą poruszały wystawy, projekty, dyskusje przygotowane przez kuratorów, artystów, naukowców i ekspertów zaproszonych do współtworzenia 21. edycji Fotofestiwalu w Łodzi. 

JURY

ZWYCIĘZCY OTRZYMAJĄ

Pytania prosimy kierować na adres: opencall@fotofestiwal.com 

O FESTIWALU

Fotofestiwal – Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi powstał w 2001 roku jako jedno z pierwszych wydarzeń fotograficznych w Europie Środkowej. Znany jest nie tylko z doskonałych programów kuratorskich przygotowywanych przy współpracy ze światowej klasy specjalistami, ale także z wyjątkowej atmosfery. Wystawy, spotkania, warsztaty i koncerty organizujemy w poprzemysłowych przestrzeniach Łodzi. Prezentujemy różne oblicza fotografii, ale dbamy także o to, aby festiwal był przestrzenią spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń. Stworzyliśmy autorską formułę Photo-Match: Zupełnie Innego Przeglądu Portfolio. Od 2016 roku pracujemy jako kolektyw, bez szefa i pionowej struktury zarządzania. 

KALENDARZ

30 października – otwarcie naboru zgłoszeń projektów
29 grudnia (23:59) – koniec naboru
18 stycznia 2022 – ogłoszenie listy finalistów Fotofestiwal Open Call 2022
9 czerwca 2022 – otwarcie wystaw Fotofestiwal Open Call 2022 podczas głównego weekendu otwarcia festiwalu

CZYTAJ TAKŻE