FOTOFESTIVAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 June 2022 FOTOFESTIVAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 June 2022 FOTOFESTIVAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 June 2022 FOTOFESTIVAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 June 2022 FOTOFESTIVAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 June 2022 FOTOFESTIVAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 June 2022 FOTOFESTIVAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 June 2022

COVID-19

Festiwal w tym roku na pewno będzie wyglądał inaczej. Ze względu na pandemię rezygnujemy z organizowania w przestrzeni centrum festiwalowego wielu z pokazów, warsztatów, spotkań, wernisaży i imprez. Zaprosimy Was do bezpiecznego zwiedzania wystaw. Część punktów programu się nie odbędzie, ale część – wraz z wystawami – przedstawimy w jakościowej wersji online.

W odpowiedzi na sytuację ekonomiczną w kraju, podjęliśmy także decyzję o zmniejszeniu ceny biletów do kwoty symbolicznej.

Wstęp na wystawy będzie limitowany, ale nie przewidujemy konieczności rezerwacji wcześniej biletów.

Każda osoba zwiedzająca wystawę zobowiązana jest do:

  1. Posiadania maski bądź chusty zakrywającej usta i nos
  2. Poddania się obowiązkowemu mierzeniu temperatury przed wejściem
  3. Zdezynfekowaniu dłoni przed wejściem na wystawy
  4. Pozostawienia swojego numeru telefonu oraz imienia
  5. Zwiedzania wystawy wyłącznie zgodnie ze ścieżką zwiedzania wyznaczoną przez Organizatora
  6. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupy muszą przynajmniej dwa dni przed planowanym dniem wystawy zgłosić się mailowo na adres info@fotofestiwal.com. W celu dokonania rezerwacji należy podać adres instytucji, telefon, email opiekuna grupy, ilość osób oraz wiek uczestników.

Wejście ostatnich zwiedzających możliwe jest na godzinę przed planowanym zamknięciem centrum.

Maksymalna liczba zwiedzających w jednym czasie ogranicza się do 60 osób czyli po 15 na każdą z sal.

Dla zwiedzających będzie udostępniona trasa zwiedzania która zakłada jedno wejście oraz jedno wyjście. Nie ma możliwości aby osoby wychodzące z centrum spotkały się z osobami wchodzącymi. Kierunek zwiedzania będą określały infografiki.

Winda została wyłączona z bieżącej działalności, gdyby jednak zaszła potrzeba skorzystania z windy należy zgłosić to ochronie lub też koordynatorowi biura festiwalowego.

Na każdym z pięter znajdują się toalety. Męska, damska oraz dla osób niepełnosprawnych. Limit osób przebywających w każdej z nich wynosi 1.

Na terenie centrum festiwalowego nie ma szatni oraz depozytu co za tym idzie nie ma możliwości zostawienia czegokolwiek w przestrzeni w której organizowany jest Fotofestiwal.

Zarówno podczas zakupu biletów jak i zwiedzania obowiązuje odstęp pomiędzy zwiedzającymi wynoszący 2m.

Na terenie Tymienieckiego 3, podczas dwóch pierwszych weekendów będą stały 2 foodtrucki. Każdy z nich będzie miał wydzieloną strefę w której będzie mogła znajdować się określona liczba osób.