2019 - Gloria Oyarzabal

WOMAN GO NO’GREE

Imperializm, ze swej natury, uosabia i sankcjonuje różnice pomiędzy metropolią, kolonią i jej obywatelami. Mentalność imperialna przedziera się do kultury popularnej. W wyniku kolonizacji, „oświecona” tradycja Europy, głosząca m.in. biologiczne różnice płci, przeniknęła do społeczności Jorubów i pozostałych obszarów Afryki. Z badań religioznawczych i lingwistycznych jasno wynika, że pierwotny lud Jorubów dokonywał przydziału ról społecznych w oparciu o genealogię, nie płeć. W okresie poprzedzającym kolonizację, płeć nie odgrywała absolutnie żadnej roli przy podziale pracy, władzy monarchicznej, obowiązków czy ustalaniu powinowactwa. Warto pochylić się nad pojęciem płci kulturowej jako sztucznego wytworu kultury Zachodu oraz postkolonialnych, typowo europejskich, poglądów feministycznych określających „rolę kobiety” na Zachodzie, która pozostaje w opozycji do struktur społecznych rdzennych cywilizacji Afryki.

W jaki sposób kształtuje się tożsamość afrykańskich kobiet?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy zgłębić pojęcia imperializmu, kolonizacji oraz rozwarstwienia na płaszczyźnie lokalnej i globalnej. Wniosek może być tylko jeden: płeć jest nierozerwalnie związana ze strukturą i hierarchią społeczną. Co więcej, trzy fundamentalne kategorie myśli feministycznej, takie jak: kobieta, płeć i solidarność, wywodzą się z patriarchalnego modelu rodziny nuklearnej, który wcale nie jest modelem uniwersalnym. Zrozumienie niniejszych pojęć uwarunkowane jest zatem umiejętnością podążania za, nieraz obcą, logiką tworzenia rodzin dwupokoleniowych. Czy możemy zakładać, że relacje społeczne nawiązywane w różnego rodzaju społeczeństwach opierają się zawsze na tych samych, uwarunkowanych biologicznie, różnicach płci? Czy męskie spojrzenie uważa się w Afryce za normatywne? Czy męskie ciało również symbolizuje władzę? Jednym ze skutków ubocznych europocentryzmu jest szacowanie zasobów wiedzy danego obszaru według rasy: Europejczycy postrzegani są jako myśliciele, ponieważ wywodzą się z krajów europejskich – źródła wszelkiej wiedzy. Współczesny etos europejski podtrzymuje dodatkowo odwieczna męska dominacja. Być może zbliżymy się niedługo do alternatywnej wizji „Innego”. Stereotypy, banały.


Gloria Oyarzabal – hiszpańska artystka i fotografka, absolwentka studiów licencjackich w zakresie sztuk pięknych na Universidad Complutense de Madrid. Jej zróżnicowana działalność artystyczna oscyluje wokół fotografii, filmu i dydaktyki. Współzałożycielka i dyrektorka programowa niezależnego kina „La Enana Marrón” (Brązowy krasnal) w Madrycie, prezentującego autorską selekcję filmów alternatywnych i eksperymentalnych (1999-2009). Absolwentka konserwacji i restauracji dzieł sztuki, uzyskała także stopień magistra z fotografii w BlankPaper School w Madrycie. Trzyletni pobyt w Bamako, w Mali (2009-2012) rozbudził w niej zainteresowanie źródłami ludzkich wyobrażeń o Afryce, historią kolonizacji i dekolonizacji kontynentu, współczesnymi praktykami kolonialnymi oraz przejawami feminizmu na tamtejszych obszarach. Jej projekty prezentowane były dotychczas na licznych festiwalach fotografii, w tym: Organ Vida Festival (Zagrzeb, Chorwacja), Format (Derby, Wielka Brytania), Fotofestiwal (Łódź, Polska), Athens Photo Festival (Ateny, Grecja), Lagos Photo Festival (Lagos, Nigeria), PHE PhotoEspaña (Madryt, Hiszpania), Museum of Photography Thessaloniki (Saloniki, Grecja). W trakcie pobytu na rezydencji artystycznej w Nigerii i południowej Afryce w ramach programu El Ranchito Matadero Madrid (2017), Gloria zrealizowała swój ostatni projekt fotograficzny poświęcony feministkom o afrykańskich korzeniach mieszkającym w Madrycie i Lagos. Laureatka Landskrona Dummy Book Award (2017), autorka książki fotograficznej „Picnos Tshombé.” W 2018 roku jej twórczość została nagrodzona wyróżnieniem Encontros da Imagem Discovery Award podczas festiwalu fotografii w Bradze (Portugalia).

Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra festiwalowe

Partner technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Patronat medialny

Fotofestiwal 2018 Fotofestiwal 2017 Fotofestiwal 2016