Amerykańskie objawienie

Na początku XX wieku Ameryka stanęła na rozdrożu. W latach 1900-1939 opadał wciąż kurz po tzw. “wieku pozłacanym” - okresie wzrostu gospodarczego, towarzyszącej mu korupcji finansjery, po których nastąpiła zapaść gospodarcza. Wielka Wojna i kryzys ekonomiczny odcisnęły wyraźne piętno na świadomości obywateli Ameryki, którzy zaczęli kwestionować dotychczasowy system finansowy i sposób na życie.

W tej czarnej godzinie fala imigrantów zalewająca Ellis Island pobudziła amerykańskie społeczeństwo, a każdy z przybywających przynosił ze sobą religijne, kulturowe i etniczne składniki, które zasiliły narodowy tygiel Ameryki. Na religijne i duchowe odrodzenie Amerykanów w tym właśnie okresie złożyło się wiele innych czynników – defetystyczne nastroje, plaga nieszczęść spowodowana powszechnym nastawieniem „wszystko albo nic” oraz klęski żywiołowe. Nastała nowa era, w której spirytualizm, kulty i katolicyzm stapiały się w niekontrolowany system wierzeń w zjawiska nadprzyrodzone.

W latach 1900-1939 miała miejsce szeroka dystrybucja i konsumpcja ogólnodostępnych pocztówek fotograficznych i fotografii prasowej. Zdjęcia ukazujące ważne wydarzenia takie jak klęska nieurodzaju, wybory prezydenckie, oraz inne naturalne i nadprzyrodzone zjawiska, były kopiowane z odbitek prasowych i publikowane w prasie codziennej. Obydwa media odegrały ważną rolę, ponieważ ich obieg był publiczny w opozycji do całkowicie prywatnego funkcjonowania zdjęć migawkowych. W swej materialnej formie, fotografia stała się więc nośnikiem informacji rozpowszechnianych na ogromną wręcz skalę.

Na pocztówkach fotograficznych widnieją zarówno sceny z życia codziennego, jak i złowrogie obrazy – pożar kościoła, taniec wojenny Indian, bryły gradu itp. Niniejsze zdjęcia szerzyły między innymi propagandę, przepełniały ludzi grozą i podziwem w obliczu zdarzeń o biblijnych prawie proporcjach. Amerykańskie Objawienie stanowi eksperyment o anachronicznym charakterze, którego celem jest metaforyczne przesiewania prochów po znoju minionej epoki, pośrednio poprzez pryzmat księgi objawienia i fotografii. Naturalnie apokryficzna, intencjonalnie apokaliptyczna wystawa opiera się na grze skojarzeń i założeniu, że wszystko, co przed sobą widzisz zależy od zestawu luźno ze sobą powiązanych przekonań odnoszących się do obrazu fotograficznego lub samej religii, które odegrały też swoją rolę w Ameryce początków XX wieku.

Z prywatnej kolekcji Brada Feuerhelma.Otwarcie wystawy: 13.06, 19:00
Miejsce: Art_Inkubator, Tymienieckiego 3
Godziny otwarcia: weekendy 12-21, pon-pt 13-20
Oprowadzanie: 15.06, 15:00, start: sala teatralna, Art_Inkubator, budynek C

Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra festiwalowe

Partner technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Patronat medialny

Fotofestiwal 2018 Fotofestiwal 2017 Fotofestiwal 2016