Peter Puklus

Intymność – Brak Tytułu

Peter Puklus to przykład nowoczesnego dokumentalisty. Kwestie zaangażowania emocji w robienie zdjęć, ukazywania piękna albo znaczenia codziennych „banalnych” spraw już dawno zostały rozwiązane przez fotografów zajmujących się dokumentem. Pokolenie Puklusa może się teraz skupić na złożoności pracy dokumentalisty. Dla niego wszystko wokół może stanowić temat pracy. Pojedyncze zdjęcie lub wykorzystanie tylko jednego środka to jednak zbyt mało. Cykl Intymność składa się z kilku rozdziałów systematycznie zgłębiających różne aspekty tematu – mężczyzna jako źródło uczucia, zamieszkane wnętrze, martwa natura jako ślad życia. Jednakże to (prawie) naukowe podejście nie wyczerpuje tematu. Wiele zdjęć powstało na podstawie rysunków. Towarzyszą im zapisy wideo przedstawiające ten sam problem, te same wnętrza, tych samych bohaterów. Całość zyskuje w ten sposób głębię oraz dosłownie wkracza w inny wymiar. (Zuzana Lapitková, kurator, Central European House of Photography, Bratysława, Słowacja.)
 
Zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości:
G13 Art Gallery, Budapeszt, Węgry.