Monika Masłoń

Małe Rzeczy

Małe rzeczy to instalacja fotograficzna składająca się z dwustu niewielkich rozmiarów fotografii rozmieszczonych w przestrzeni. Elementem instalacji jest również towarzyszący zdjęciom dźwięk.
Zarówno fotografie, jak i dźwięki odsyłają do drobnych elementów codziennej rzeczywistości.
Skoncentrowane są na  fragmentach przestrzeni domowej człowieka, z którymi częste obcowanie czyni je praktycznie niewidzialnymi. Fotografia pozwala na ich zauważenie i wyodrębnienie.
Instalacja jest próbą stworzenia przestrzeni wypełnionej takimi fragmentami rzeczywistości.
Ich nagromadzenie i rozmieszczenie symuluje obecność tych elementów w ludzkim życiu, pozwala odczuć ich liczbę i znaczenie.