Mariusz Dzierżęga

Możliwość powrotu

Praca jest fragmentem obszernej dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez jej autora od kilku lat na terenie całej Polski. Obiektem dokumentacji są reklamy z czasów PRL-u umieszczone na elewacjach domów. Mariusz Dzierżęga podejmuje próbę rekonstrukcji tych ściennych malowideł wraz z ich otoczeniem. Tytuł pracy „Możliwość powrotu” odnosi się do problemu, na ile możliwe jest odtworzenie tych murali w ich pierwotnym kształcie. Stopień zniszczenia, zamalowane elewacje, zawieszone tabloidy, zmiany w architekturze otoczenia powodują, że owa rekonstrukcja jest często szczątkowa lub w ogóle niemożliwa. Odczytywanie zatartych PRL-owskich haseł w połączeniu z napisami powieszonych na nich współczesnych reklam skutkuje nowym, często komicznym kontekstem. W szerszym znaczeniu praca Mariusza Dzierżęgi jest głosem w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego pochodzącego z okresu PRL-u. Prezentowany zestaw fotografii jest częścią dyplomu magisterskiego realizowanego w Pracowni Fotografii pod kierunkiem prof. Haliny Cader-Pawłowskiej.