Magda Buczek

Dziewczynki

Praca jest o dziewczynce - dziecku płci żeńskiej. To próba przywołania specyficznej aury, jaką emanują te osoby, efekt poszukiwań w Internecie, wśród znanych mi dziewczynek i we własnych wspomnieniach. Poszukiwanie przynależnej do tego wieku mieszanki niewinności i okrucieństwa, spontanicznie osiąganego stanu flow albo pytanie o zbiorową tożsamość dziewczynek w ogóle.

Nie interesował mnie wytworzony przez kulturę tradycyjnie zdominowaną przez męski punkt widzenia wizerunek dziewczynki - lolity, obiektem mojego zainteresowania jest dziewczynka - nosicielka tajemnicy, dziewczynka - medium.

Na projekt składają amatorskie video z Youtube przedstawiające dziewczynki, użyte przez mnie jako found footage. Video łączę z fotografią studyjną. Modelki próbują z zamkniętymi oczami odtworzyć sytuacje z filmów z Internetu. Większość modelek oglądała wybrane filmy przed pozowaniem, jest to jednak ich własna interpretacja tych sytuacji, wariacja na temat własnych wspomnień z bliższej lub dalszej przeszłości. Ich zamknięte oczy pozwalają na włączenie sobie w głowie ich prywatnego „filmu”. Przez odtwarzanie filmu na powierzchni zdjęcia i we własnej pamięci ich wizerunki są podwójnie ożywione, tożsamość bohaterek multiplikuje się.

Ważna jest też warstwa formalna tej pracy, łączenie mediów i ich specyfika. Materialne cechy, jak kolor, widoczne piksele czy skaczący obraz stały się materią projektu. Niedoskonała jakość obrazu przypomina jakość obrazu odtwarzanego w pamięci.

Do projekcji dołączone są także zdjęcia nie połączone z filmami: 6 fotografii found footage, przedstawiających bohaterki projektu oraz jeden film będący nagraniem dziecięcego chóru z wystawy Bernharda Wilhelma  w Muzeum Mody w Antwerpii. Oprócz oprawy dźwiękowej stanowią mój autorski komentarz do pierwszej części pracy.