Łódzka Scena Otworkowa. Next Generation

Artyści:
Dagmara Bugaj, Monika Szymańska Chachuła, Karolina Zielińska, Paweł Piłat

Kurator: Marek Domański

Wystawa zbiorowa młodych twórców związanych z Łódzkim środowiskiem akademickim. Wszystkie prace powstały w technice fotografii otworkowej. Ponieważ prezentowani na wystawie artyści nie stanowią formalnej grupy, nie posiadają żadnego wspólnego programu. Łączy ich fascynacja medium oraz samodzielna i odważna postawa artystyczna. Są kontynuatorami idei Łódzkiej Sceny Otworkowej, której osiągnięcia były prezentowane na kilku wystawach.