Herman van den Boom

Nowe szaty Arkadii

Dramatyczne zmiany krajobrazu spowodowane są nie tylko rozwojem przemysłu, urbanizacją, globalizacją czy zanieczyszczeniem, ale także działalnością ogrodników-amatorów, którzy tworzą swoją własną wymyśloną Arkadię. Jeśli złożymy rozrzucone po całym świecie fragmenty tej krainy, naszym oczom ukaże się surrealistyczny ogród, gdzie wszystko wydaje się wyjęte z kontekstu.