G.R.A.M. (Gunther Holler-Schuster, Martin Behr)

Niewinni anarchiści

Ta luźna kolekcja fotografii to seria scen z filmów z udziałem Stana Laurela i Olivera Hardy’ego. Są to przede wszystkim obrazy pełne dynamiki lub  wyraziście ukazujące przebieg zdarzeń.

Celem tej pracy jest nadanie nowego kierunku oczywistemu znaczeniu oczywistej sceny (znajomych obrazów kultury). Charakterystyczne dla komedii slapstick są niezdarność, małe katastrofy, wypadki, czego synonimem stali się  Stan  i Oliver. Zawarty jest tutaj również pewien istotny element socjologiczny. Właściwie zawsze wydarzenia kończą się szczęśliwie dla obydwu bohaterów. Komicy wprowadzają chaos w danej sytuacji tak długo, aż skalę zamętu można załagodzić jedynie poprzez nowy początek – niewinni anarchiści.

Fakt, że w tym cyklu fotografii przedstawiono innych bohaterów niż pierwowzory (Stan i Oliver), świadczy o tym, że obrazy te są uniwersalne i nieograniczone ramami czasowymi. Ważną częścią tych rozważań są obrazy oraz historie powstające w głowach widzów. Pojawiają się pytania typu: Dlaczego obydwaj leżą na podłodze w kuchni i dostają lanie? Dlaczego tort wylądował na twarzy jednego z bohaterów? Co tam się nie powiodło? W przeciwieństwie do świata obrazów sztuki performance o charakterze dokumentacyjnym, możliwe jest tutaj przesunięcie kontekstu – Stan i Oli stają się np. rozszerzeniem zawierającego wiele informacji obrazu (tort). Nie można też pominąć zupełnie nieświadomego aspektu komedii slapstick w wielu formach sztuki performance. Cykl zdjęć Niewinni anarchiści to zatem zarówno kolekcja znanych ujęć filmowych z różnymi postaciami, jak i dokumentacja fikcyjnej sztuki performance.