Giuseppe Di Bella

Cykl Abu Ghraib (2004/2006)

Cykl Abu Ghraib bada zjawisko konsumpcji i funkcjonowania obrazu we współczesnym społeczeństwie. Postanowiłem wrócić do zdjęć opublikowanych przez media na całym świecie w maju 2004r. Fotografie te ukazują naruszanie praw człowieka w więzieniu Abu Ghraib w Iraku. Przekształciłem je w kolekcję znaczków pocztowych, które następnie rozesłałem po całym świecie, uzyskując akceptację odbiorców.

Wykorzystałem znaczek pocztowy ze względu na jego charakter. Jest to bardzo ważna forma komunikacji, gdyż może dotrzeć do każdego miejsca na świecie. W swej tradycyjnej roli znaczek pocztowy świętuje, gloryfikuje oraz uwiecznia tradycje danej kultury i kraju.

Zainteresował mnie praktyczny aspekt tego, jak lizanie i naklejanie znaczków na kopertę ma się do przypominania o poniżeniu i złym traktowaniu, ukazanych na zdjęciach z Abu Ghraib. Zdawałem sobie sprawę z tego, że takie podejście do tematu może przeobrazić widza w konsumenta oraz zwrócić jego uwagę na to, w jaki sposób traktowany jest ludzki wizerunek. Może to również prowadzić do sytuacji, w której konsument stanie się niejako współwinny przemocy.

Powtarzalność obrazów na arkuszach ze znaczkami odzwierciedla depersonalizację, która staje się udziałem ofiar złego traktowania. Szczegóły każdego indywidualnego przypadku, a także ich konsekwencje, są zapominane i ukrywane w procesie powielania, powtarzania i „konsumowania” przez społeczeństwo.

Moja praca jest nie tylko krytyczną wypowiedzią na temat konfliktu i fotografii. Stawia także pytania o naszą zdolność do przetwarzania, refleksji oraz zrozumienia znaczenia przekazu wizualnego w świecie przesyconym obrazami, które wypaczają nasze postrzeganie rzeczywistości. Cykl Abu Ghraib to zaproszenie do refleksji nad sposobem, w jaki patrzymy na zdjęcia i jak je rozumiemy.