Fotoplastykon - przygody plastyczne wokół fotografii

Artyści:
Agnieszka Chojnacka, Aneta Grzeszykowska, moRgan B. Konopka, Wojciech Kubiak & Lidia Krawczyk, Robert Kuśmirowski, Józef Robakowski, Mariusz Tarkawian, Wojciech Zasadni

Kurator wystawy: Kamil Kuskowski | współpraca: Jarosław Lubiak

Fotoplastykon - nazwa popularnego w XIX. wieku instrumentu rozrywki przypomina o oddziaływaniu i przenikaniu się fotografii z innymi dziedzinami sztuki. Kolejny rozdział w tej długiej tradycji związków i wzajemnych wpływów otwiera wystawa organizowana w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi.

Fotoplastykon odwraca i rozwija perspektywę zaproponowaną przez Urszulę Czartoryską w słynnych Przygodach plastycznych fotografii. Wystawa kieruje wzrok nie tyle na fotografię, ile na fotograficzne myślenie i wrażliwość. Punkt wyjścia dla prezentowanych tu projektów stanowi zaczerpnięta z fotografii poetyka, estetyka, optyka lub pragmatyka.

Fotoplastykon w Zonie Sztuki Aktualnej tworzą zatem nie zdjęcia, a prace, które podejmują grę z fotografią same w dosłownym sensie dziełami fotograficznymi nie będąc.

Fotorelacja z otwarcia wystawy - 24 kwietnia 2009 r. 18:00

www.zona-art.pl